หนุนเสริมอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน

| |
อ่าน : 2,126

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

หนุนเสริมอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน thaihealth

หนุนเสริมอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน ทำแผนปฏิบัติการสานพลังพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือภาพ นิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี และสุนีย์ทาวเวอร์ จัดประชุมปฏิบัติการ “สานพลังภาคีเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สู่อุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน” ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ สู่มหานครแห่งการอ่าน อุบลราชธานี ครั้งที่ 9  ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี  โดย นายประกอบ  กุลบุตร ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น คุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยาย “การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” และเวทีเสวนาแนวคิด แนวปฏิบัติ “การใช้หนังสือ นิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” โดย คุณจันทร์เพ็ญ สินสอน มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์  ที่มีประสบการณ์การใช้หนังสือที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระคุณ กล่าวเน้นว่า หัวใจของการดูแลเด็กคือเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการสื่อสาร ตั้งคำถาม ผู้อ่านต้องมีความสุขในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และเสริมกิจกรรมหลังการอ่านเพื่อเพิ่มทักษะสมองส่วนหน้าให้แก่เด็ก และคุณสุดใจ  มิ่งพฤกษ์ คณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์สภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.สุรินทร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนด้วยเงินออมวันละ บาทจัดสวัสดิการหนังสือสำหรับเด็กแรกคลอดและจัดกระบวนการให้ความรู้แก่จิตอาสาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินรายการโดย คุณมีนา ดวงราษี มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน

ในภาคบ่ายเป็นเวทีเรียนรู้กองทุนสุขประภาพประจำท้องถิ่น และแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดมทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยการใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพประจำตำบลหรือในชุมชนท้องถิ่น มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 80 คน  จากผู้แทน กศน.จาก 25 อำเภอ ครู กศน.อำเภอ ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้แทนจาก รพ.สต.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม