หนุนเสริมอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน

| |
อ่าน : 1,645

ที่มา : เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

หนุนเสริมอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน thaihealth

หนุนเสริมอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน ทำแผนปฏิบัติการสานพลังพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือภาพ นิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี และสุนีย์ทาวเวอร์ จัดประชุมปฏิบัติการ “สานพลังภาคีเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพ พัฒนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สู่อุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน” ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ สู่มหานครแห่งการอ่าน อุบลราชธานี ครั้งที่ 9  ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี  โดย นายประกอบ  กุลบุตร ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม จากนั้น คุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยาย “การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” และเวทีเสวนาแนวคิด แนวปฏิบัติ “การใช้หนังสือ นิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” โดย คุณจันทร์เพ็ญ สินสอน มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จ.สุรินทร์  ที่มีประสบการณ์การใช้หนังสือที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระคุณ กล่าวเน้นว่า หัวใจของการดูแลเด็กคือเปิดโอกาสให้เด็กได้มีการสื่อสาร ตั้งคำถาม ผู้อ่านต้องมีความสุขในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และเสริมกิจกรรมหลังการอ่านเพื่อเพิ่มทักษะสมองส่วนหน้าให้แก่เด็ก และคุณสุดใจ  มิ่งพฤกษ์ คณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์สภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.สุรินทร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนด้วยเงินออมวันละ บาทจัดสวัสดิการหนังสือสำหรับเด็กแรกคลอดและจัดกระบวนการให้ความรู้แก่จิตอาสาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินรายการโดย คุณมีนา ดวงราษี มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน

ในภาคบ่ายเป็นเวทีเรียนรู้กองทุนสุขประภาพประจำท้องถิ่น และแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดมทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย โดยการใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพประจำตำบลหรือในชุมชนท้องถิ่น มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 80 คน  จากผู้แทน กศน.จาก 25 อำเภอ ครู กศน.อำเภอ ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้แทนจาก รพ.สต.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม