จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน

| |
อ่าน : 2,426

ที่มา : แฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute

ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน thaihealth

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่าย Thai civic Education ได้ร่วมกันจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 15 โรงเรียน ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณโตมร อภิวันทนากร จากกลุ่มมานีมานะ ได้ให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมพื้นที่ความคิด โดยให้อ่านข้อความที่ปรากฎแล้วร่วมอภิปรายแสดงความคิดว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ อย่างไร

ในส่วนของช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สื่อ จากคลิปข่าว แบบเรียน และรายการข่าว หากเราต้องการให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรม เราจะต้องทำอย่างไร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม