จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน

| |
อ่าน : 2,539

ที่มา : แฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute

ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน thaihealth

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่าย Thai civic Education ได้ร่วมกันจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 15 โรงเรียน ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณโตมร อภิวันทนากร จากกลุ่มมานีมานะ ได้ให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมพื้นที่ความคิด โดยให้อ่านข้อความที่ปรากฎแล้วร่วมอภิปรายแสดงความคิดว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ อย่างไร

ในส่วนของช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สื่อ จากคลิปข่าว แบบเรียน และรายการข่าว หากเราต้องการให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรม เราจะต้องทำอย่างไร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม