จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ)

| |
อ่าน : 2,531

ที่มา : แฟนเพจวัดบันดาลใจ

ภาพประกอบจากแฟนเพจวัดบันดาลใจ

จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ) thaihealth

จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ) ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ และถวายการบรรยายเรื่องราวพุทธศาสนากับวิถีวัฒนธรรมแห่งล้านนา โดย อาจารย์ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ ด้วยการร้อยเรื่องราวเชิงศิลปะประวัติพุทธศาสนาภาพจิตรกรรมโบราณภายในอุโมงค์อันล้ำค่า อายุยาวนานกว่า 700 ปี รวมทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ผังทางกายภาพทั้งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส

โดยมี อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง นำชมและให้ความรู้ กราบสักการะพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประติมากรรมยุคเชียงแสน ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สถาปัยกรรม อาทิ พระวิหารหลวง ระฆังล้านนาโบราณ พระอุโบสถสองสงฆ์ วิหารลายคำ และบทบรรยายศึกษาเรียนรู้ภาพจิตรกรรมไทยในวิหารลายคำโดยละเอียด

จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ) thaihealth

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลช่วงเวลายุคสมัยของภาพเขียนต้นรัชกาลที่ 3 ถึง รัชกาลที่ 4 ในราชวงศ์จักรี โดยฝีมือครูช่างราชสำนักประชันกับครูช่างพื้นถิ่นข้อมูล รวมทั้งความรู้ในเรื่องราวของภาพตลอดจนเทคนิคการเขียนภาพและการใช้สี โบราณ

จากนั้นจึงมีการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คุณค่าของเทคนิคจิตรกรรมไทยโบราณ สีโบราณจากธรรมชาติ การลงพื้นกาวเม็ด มะขามดินสอพอง ซึ่งเป็นความงามที่คงอยู่ให้ได้ศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ปิดท้ายด้วยการถอดรหัสจริยศิลป์ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมศิลปะไทยสัญจร” และหัวข้อ “จริยศิลป์กับการภาวนา” ที่ได้จากกิจกรรมศิลปะไทยสัญจรไปสู่การประยุกต์ใช้ กับกิจกรรมของแต่ละวัดเป็นการต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม