จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ)

| |
อ่าน : 1,870

ที่มา : แฟนเพจวัดบันดาลใจ

ภาพประกอบจากแฟนเพจวัดบันดาลใจ

จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ) thaihealth

จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ) ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ และถวายการบรรยายเรื่องราวพุทธศาสนากับวิถีวัฒนธรรมแห่งล้านนา โดย อาจารย์ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ ด้วยการร้อยเรื่องราวเชิงศิลปะประวัติพุทธศาสนาภาพจิตรกรรมโบราณภายในอุโมงค์อันล้ำค่า อายุยาวนานกว่า 700 ปี รวมทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ผังทางกายภาพทั้งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส

โดยมี อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง นำชมและให้ความรู้ กราบสักการะพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประติมากรรมยุคเชียงแสน ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สถาปัยกรรม อาทิ พระวิหารหลวง ระฆังล้านนาโบราณ พระอุโบสถสองสงฆ์ วิหารลายคำ และบทบรรยายศึกษาเรียนรู้ภาพจิตรกรรมไทยในวิหารลายคำโดยละเอียด

จริยศิลป์สัญจร โครงการวัดบันดาลใจ (ภาคเหนือ) thaihealth

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลช่วงเวลายุคสมัยของภาพเขียนต้นรัชกาลที่ 3 ถึง รัชกาลที่ 4 ในราชวงศ์จักรี โดยฝีมือครูช่างราชสำนักประชันกับครูช่างพื้นถิ่นข้อมูล รวมทั้งความรู้ในเรื่องราวของภาพตลอดจนเทคนิคการเขียนภาพและการใช้สี โบราณ

จากนั้นจึงมีการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คุณค่าของเทคนิคจิตรกรรมไทยโบราณ สีโบราณจากธรรมชาติ การลงพื้นกาวเม็ด มะขามดินสอพอง ซึ่งเป็นความงามที่คงอยู่ให้ได้ศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ปิดท้ายด้วยการถอดรหัสจริยศิลป์ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมศิลปะไทยสัญจร” และหัวข้อ “จริยศิลป์กับการภาวนา” ที่ได้จากกิจกรรมศิลปะไทยสัญจรไปสู่การประยุกต์ใช้ กับกิจกรรมของแต่ละวัดเป็นการต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม