แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 3,619

ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์  ร่วมกับ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กรุงเทพมหานครฯ ร่วมผนึกกำลังเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ปลอดบุหรี่

เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ปลอดบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กล่าวว่า  ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์  ร่วมกับ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กรุงเทพมหานครฯ ร่วมผนึกกำลังเดินหน้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ปลอดบุหรี่ โดยจัดกิจกรรมสร้างกระแส ชวนผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาสิทธิของตนเองจากการได้รับอันตรายของควันบุหรี่มือสอง รวมถึงสนับสนุนภาคนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 ที่กำหนดให้ห้างสรรพสินค้าเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  

ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์  ร่วมกับ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กรุงเทพมหานครฯ จัดกิจกรรมพิเศษและสื่อรณรงค์สร้างกระแส “no smoking shopping mall” กิจกรรมเปิดตัว เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ปลอดบุหรี่!! ขึ้น เพื่อเป็นการขานรับและสานต่อกระแสความตื่นตัวของประชาชนเรื่องอันตรายของการได้รับควันบุหรี่ให้มีความต่อเนื่อง และสอดรับกับภาคนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 ที่กำหนดให้ห้างสรรพสินค้าเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นรณรงค์ไว้ว่า “tobacco industry interference”    ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ภาษาไทยว่า “จับตาเฝ้าระวัง  ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ”  และเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นว่าห้างสรรพสินค้าเป็นที่ที่มีประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  และส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่  จึงควรมีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  แม้กระทรวงสาธารณสุขจะมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในห้างสรรพสินค้ามาเกือบ 20 ปีแล้วแต่เนื่องจากห้างสรรพสินค้ามีผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก  และอาจไม่รู้ว่ามีกฎหมายดังกล่าวอยู่  เนื่องจากไม่มีป้าย  หรือสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ต่าง ๆ ติดไว้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการเองต้องติดป้ายห้ามสูบบุหรี่แสดงอย่างชัดเจน   ซึ่งในการบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่งให้สนับสนุนผู้ประกอบการในการที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด  และได้ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทาง  www.thaiantitobacco.com, การชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งฝากถึงประชาชน หากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่เบอร์ 0-2590-3342 

ด้านนายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายบริหารอาคาร the platinum fashion mall กล่าวว่า  เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์  เป็นศูนย์การค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่มากกว่า 47,000 ตรม. ได้ประกาศนโยบายสนับสนุนการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ภายใน เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  และเพื่อลดอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสองของผู้มาใช้บริการ ในการนี้  เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์  ร่วมกับ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ได้ระดมความร่วมมือจากองค์กรภาคี  และหน่วยงานต่าง ๆ  ในการดำเนินโครงการเปิดตัวศูนย์การค้า “เขตปลอดบุหรี่”  การประกาศเป็นนโยบายเห็นชอบในข้อกฎหมายดังกล่าว  โดยประกาศให้ เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์  เป็นศูนย์การค้าปลอดบุหรี่!!  และได้มีการรณรงค์ภายในอาคารผู้ขายสินค้าและบริการ  ในขณะที่มีผู้ค้า ประชาชน  ผู้ใช้บริการ  เข้ามาซื้อขายหลายหมื่นคน  เราเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และสนใจเป็นพิเศษ พอมีกฎหมายขึ้นมาจึงเป็นจังหวะดีที่จะนำเอาข้อกฎหมายเข้ามาช่วยในการดำเนินงานของเรา  รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในอาคาร ได้มีการประสานงานแจ้งให้ทุกฝ่ายงานในอาคารเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์  รับรู้ทั้งหมด ในส่วนของเจ้าหน้าที่พนักงานเรามีระเบียบข้อบังคับของอาคารห้ามสูบบุหรี่อยู่แล้ว  ในส่วนของผู้ประกอบการ  ลูกค้าที่มาใช้บริการ  หลังจากกฎหมายออกมาเราประสานขอความร่วมมือ  และรณรงค์ให้ทราบโดยทั่วกัน  โดยการติดสื่อรณรงค์ต่าง ๆ อาทิเช่น ติดสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ตามอาคารและจุดต่าง ๆ   เปิดเพลงรณรงค์  เสียงตามสาย  ติดป้ายข้อความรณรงค์โดยเฉพาะด้านหน้าอาคาร เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการซื้อ – ขาย และรับส่งสินค้าต่าง ๆ ที่เข้าออกได้รับรู้ร่วมกันและขอความร่วมมือให้ช่วยกันปฏิบัติตามกฎหมาย  

นายศิริชัย  กล่าวเพิ่มเติมว่า  เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์   นอกจากการให้ความสำคัญต่อกฎหมายห้ามสูบบุหรี่และปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่แล้ว  ทางเรายังได้เล็งเห็นของความสำคัญด้านการป้องกันอัคคีภัย  ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังดับไม่สนิท  ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้  ดังนั้นการรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ให้เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ปลอดบุหรี่ จึงเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยจากการสูบบุหรี่ในศูนย์การค้าอีกด้วย 

 กิจกรรมภายในงาน no smoking shopping mall  เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ปลอดบุหรี่!! ประกอบด้วยการแสดงมินิคอนเสริต์ของศิลปิน อาทิเช่น  วิทย์ พชรพล จั่นเที่ยง af 1 และ แจ๊สกี้ จริยา แซร่าฮ์ เอชเว็ท  และดารา – นักแสดงจากค่ายต่าง  ได้แก่  คุณน๊อต อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล wake club ช่อง 5, - คุณ pk ปิยวัฒน์ เข็มเพ็ชร,  ดีเจโจ๊ก เกียรติยศ เกียรติสูงส่ง 94 efm, คุณอ๊อฟ ชัยนนท์  จันทร์เต็ม  วง เท็มโปโป้  และคุณมะปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล    จากบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่นคุณกระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล คุณเฟิร์น ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร และ คุณเมย์ อรวรรษา  ฐานวิเศษ    นักแสดง จาก ช่อง 7 คุณนุ้ย เกศริน เอกธวัชกุล   นักแสดงจาก ภาพยนตร์นเรศวร  และน้องเอมี่ อาเมเรีย จาคอป มีสทีนไทยแลนด์ 2006

นอกจากนี้คุณรุจิรา อำนวยเรืองศรี  จากแบรนด์เสื้อ oasis ได้ร่วมสนับสนุนเสื้อรณรงค์ในกิจกรรมครั้งนี้  รวมถึงการเผยแพร่สื่อรณรงค์ต่าง ๆ  และประดิษฐ์ของที่ระลึก จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  พบ nono mascot ปลอดบุหรี่ เกมส์และการให้คำปรึกษาเรื่องช่องปากกับการสูบบุหรี่จากกองทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  การให้คำแนะนำในการใช้ยาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่  และเรียนรู้เทคนิคในการเลิกสูบบุหรี่ จากเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ การตรวจสมรรถภาพปอด และให้คำปรึกษาในการเลิกสูบบุหรี่จากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ / รู้จักกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เห็นผู้สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบต้องทำอย่างไร จากบูธสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และการบริการนวดเท้า และกดจุดเพื่อช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ จากชมรมชมรมพัฒนาสุขภาพชุมชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และการบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาในการเลิกสูบบุหรี่ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม