ขับเคลื่อนชุมชนคนสู้เหล้าสู่นโยบายอำเภอ

| |
อ่าน : 2,603

ที่มา : แฟนเพจ สคล ภาคตะวันออก โดยฝ่ายสื่อบูรพาไร้พ่าย

ภาพประกอบจากแฟนเพจ สคล ภาคตะวันออก

ขับเคลื่อนชุมชนคนสู้เหล้าสู่นโยบายอำเภอ thaihealth

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง และวางแผนการขับเคลื่อนงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้าสู่นโยบายอำเภองดเหล้าครบพรรษาระดับภาค

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออกร่วมกับเครือข่าองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง และวางแผนการขับเคลื่อนงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้าสู่นโยบายอำเภองดเหล้าครบพรรษาระดับภาค ในการทบทวน ถอดบทเรียน ชวนก่อนเข้าพรรษา ชวน ชม เชียร์ ในพื้นที่ของภาคตะวันออก เพื่อให้เห็นแนวทางจากภาคอื่นๆ ในการทำกระบวนการกับชุมชนคนสู้เหล้า การเก็บข้อมูล และกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นว่าสะท้อนปัญหา ผลผลิต อย่างไร ทั้งนี้ผู้จัดการโครงการฯ นักวิชาการภาคฯ และผู้ประสานงานงานภาคฯ ร่วมกันหนุนเสริมแผนงานของจังหวัดในการทำข้อมูล กิจกรรมในพื้นที่ตนเอง ณ โรงแรมสราญรมย์รีสอร์ท จันทบุรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม