มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ระบบบริการสุขภาพ

| |
อ่าน : 2,412

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

สธ.มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 19 สาขา จาก 345 เรื่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ระบบบริการสุขภาพ thaihealth

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แนวคิด "Road to Service Plan 4.0" และมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 19 สาขา จาก 345 เรื่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นำไปปรับใช้ในเขตสุขภาพอื่นๆ ว่า สธ.ได้พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายบริการ 12 เขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม ได้รับบริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ สามารถลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย การดูแลรักษาโรคที่สำคัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายลงได้ โดยแต่ละเขตสุขภาพจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริการที่มีความเชี่ยวชาญ แต่เน้น 5 สาขาหลักที่พบว่าคนไทยป่วยและเสียชีวิตมาก ได้แก่ สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาทารกแรกเกิด และสาขาการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลงานวิชาการดีเด่น อาทิ สาขาโรคหัวใจ เรื่องหัวใจเดียวกัน (Heart Failure Clinic Pathum Thani Hospital) เขตสุขภาพที่ 4 สาขาโรคมะเร็ง เรื่องประสิทธิผลของนวัตกรรม "Abdominal support" เพื่อลดปวดและภาวะท้องอืดในผู้ป่วยมะเร็งหลังผ่าตัดช่องท้องหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาล (รพ.) ลำปาง เขตสุขภาพที่ 1 สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เรื่อง AOC System, IT support Service Plan เขตสุขภาพที่ 4 สาขาทารกแรกเกิด เรื่องผลการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทารกแรกเกิดใน จ.ยโสธร เขตสุขภาพที่ 10 สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เรื่อง การรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตายแบบครบวงจร เขตสุขภาพที่ 7 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษา ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เขตสุขภาพที่ 12 สาขาออร์โธปิดิกส์ เรื่อง 24 ชั่วโมง Hip Fracture surgery: การพัฒนาระบบงาน Fast track hip surgery ใน รพ.แพร่ เขตสุขภาพที่ 1 สาขาสุขภาพช่องปาก เรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพเด็ก ปฐมวัยแบบบูรณาการด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง ปี 2556-2559 เขตสุขภาพที่ 7 สาขาไต เรื่องการเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่าย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ดูแล ชะลอไตเสื่อม เขตสุขภาพที่ 7 เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม