สสจ. เลย ออกหน่วยตรวจคัดกรองต้อกระจก

| |
อ่าน : 1,761

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ออกหน่วยตรวจคัดกรองต้อกระจกโดยทีมจักษุแพทย์ thaihealth

แฟ้มภาพ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมรับ โรงพยาบาลเลย ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองต้อกระจกและผ่าตัดต้อกระจก เพื่อคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

โดยให้ทุก รพ.สต. ในอำเภอด่านซ้าย สำรวจจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ส่งต่อผู้สูงอายุที่ผิดปกติทางการมองเห็น มายังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  เพื่อรับการตรวจซ้ำโดยแพทย์หญิงศศิธร ถาวงษ์กลาง จักษุแพทย์โรงพยาบาลเลยและทีมงาน  ยอดผู้มารับบริการ 74 ราย นัดผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม 37 ราย ต้อเนื้อ 3 ราย ส่งตัวรักษาต่อ เพื่อยิงเลเซอร์ 1 ราย รักษาต้อหิน 3 ราย

สำหรับการมารับบริการในครั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดการแออัดในการไปตรวจที่ รพ.เลย ลดการใช้ใบส่งตัว ใช้แค่ใบนัดเข้ารับการนอนโรงพยาบาล รอผ่าตัดได้เลย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม