ป้องกันอย่างไร ไม่ให้เสี่ยงต่อการล้ม

| |
อ่าน : 1,652

ที่มา : สื่อ เมื่อผู้สูงอายุหกล้ม โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.)

ป้องกันอย่างไร ไม่ให้เสี่ยงต่อการล้ม thaihealth

แฟ้มภาพ

สิ่งที่หน้ากลัวที่สุดของผู้สูงอายุคือการหกล้ม เพราะผู้สูงอายุนั้นไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเช่นคนหนุ่มสาว ทำให้เมื่อได้รับการบาดเจ็บแล้วจะหายยากกว่า หรือได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงกว่า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระวังไม่ให้ล้มโดยเด็ดขาด และผู้สูงอายุสามารถใช้วิธีเหล่านี้เป็นวิธีเบื้องต้นที่จะป้องกันการล้ม

1. เลือกรองเท้าที่เหมาะสม

- ควรเลือกที่รูปร่างเข้ากับเท้า วัสดุมีความยืดหยุ่นระบายอากาศได้ดี เช่นหนังหรือผ้า

- เป็นชนิดหุ้มส้นหรือรัดส้นเพื่อกันเลื่อนหลุด และปรับขนาดตามเท้าได้ เช่น เป็นเชือกผูก หรือแถบยึด

- ส้นเตี้ย เพราะจะทำให้การเดินมีความมั่นคง ข้อเท้าไม่พลิกง่าย

2. ใช้ไม้เท้าในการช่วยเดิน

โดยอุปกรร์ช่วยเดินมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เช่น ไม้เท้า โครงเหล็กช่วยเดิน และไม้ค้ำยัน

3 การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความสามารถในการทรงตัว อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุแต่ละคนมีความแตกต่างทางด้านร่างกาย ควรเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม