มท.ชวนใส่ชุดขาวฉลองพุทธชยันตี

โดย
| |
อ่าน : 3,419

มท.ชวนใส่ชุดขาวฉลองพุทธชยันตี

 มท.ชวนใส่ชุดขาวฉลองพุทธชยันตี

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีมหามงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ 2600 ปี กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค "มหาดไทยทั่วทิศ อธิษฐานจิตพุทธชยันตี ถวายปีมหามงคล" ร่วมกับองค์กรหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2555 ที่มีหลายหน่วยงานเตรียมจัดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ กิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านพุทธศาสนา พิธีเจริญจิตตภาวนาและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข การจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 199 รูป การจัดตั้งกองผ้าป่าทุกจังหวัด และโครงการ หนึ่งจังหวัด หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งอำเภอ หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งพุทธบูชา

สำหรับการจัดกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เริ่มงานไปเมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา ตัวแทนจากภาคต่างๆ ทั้ง 4 ภาค ร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ ในระหว่างการจัดงานคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในสังกัดให้รณรงค์สวมใส่ชุดขาวปฏิบัติงานได้โดยไม่เป็นการผิดระเบียบ เพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนชาวไทยให้สวมใส่ชุดขาวโดยพร้อมเพรียงกัน ในช่วงเวลาดังกล่าว

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม