วิตามินดี คืออะไรใครรู้บอกที

| |
อ่าน : 4,366

ที่มา : หนังสือบ้านๆ ง่ายๆ ได้ (วิตามิน) ดี จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วิตามินดี คืออะไรใครรู้บอกที thaihealth

แฟ้มภาพ

                จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า วิตามินดีเป็นวิตามินที่เกิดมาควบคู่กับสิ่งมีชีวิตโดยถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกในทะเล โดยแพลงก์ตอนพืช (phytoplankton) และแพลงก์ตอนสัตว์ (zooplankton) จากการรับแสงอาทิตย์

                ทั้งนี้ สัตว์และพืชส่วนใหญ่สามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ บทบาทสำคัญของวิตามินดี คือ รักษาระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระแสเลือดของสัตว์ที่มีกระดูดสันหลังให้อยู่ในระดับปกติ โดยวิตามินดีจะไปกระตุ้นให้มีการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นในลำไส้เล็ก และส่งแคลเซียมเหล่านั้นไปยังกระดูก ส่วนหน้าที่ของวิตามินดีในพืชและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนั้นยังไม่ทราบชัด

แสงแดดและร่างกายสร้างวิตามินดีได้อย่างไร

                กล่าวคือ ที่ผิวหนังของคนเรานั้นมีสารตั้งต้นของวิตามินดีเก็บสะสมอยู่ในชั้นหนังกำพร้าและเมื่อผิวหนังได้รับแสงแดดจะเกิดปฏิกริยาระหว่างแสงแดดและสารตั้งต้นนั้นจะกลายเป็นวิตามินดี

                วิตามินดีที่เกิดขึ้นจะออกจากผิวหนังไปยังเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนัง (dermal capillary bed) โดยทำปฏิกิริยากับโปรตีนจับวิตามินดี (vitamin D-binding protein) เข้าสู่เส้นเลือด และจพไปสู่อวัยวะอื่นๆ ต่อไป เช่น ตับ ไต ลำไส้ กระดูก เพื่อดูดซึมแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรง

                ทั้งนี้การส้รางวิตามินดีที่ผิวหนังต่อวัน ของแต่ละตนไม่ได้เท่ากัน ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ตำแหน่งเส้นรุ่งที่อาศัยอยู่ (latitude) การได้รับแสงรังสีเหนือม่วง (เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ให้นึกถึงแสงแดด) เสื้อผ้าที่ใส่ ฤดูการต่างๆ และสีผิวของแต่ละคน เป็นต้น

                วิตามินดี ละลายได้ในน้ำมัน ส่วนคุณประโยชน์ก็มีสารพัดสารพัน หากจะย้ำชัดๆ อีกครั้งว่าประโยชน์ของวิตามินดี คือ

- ช่วยให้กระดูกแข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุน

- ป้องกันมะเร็งลำไส้ มะเร็งติ่มลูกหมาก และมะเร็งเต้านม

- ืป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม