เยาวชนรณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด

| |
อ่าน : 2,422

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์คมชัดลึก 

เยาวชนรณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด thaihealth

โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นโดยแกนนำเยาวชนโรงเรียนสตรีระนอง 

นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นโดยแกนนำเยาวชนโรงเรียนสตรีระนอง ได้ขอทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน รุ่นน้องในโรงเรียนเครือข่ายและกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

โดยคณะกรรมการแกนนำเยาวชน ได้วางแผนและดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับแกนนำเยาวชนนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน และเตรียมความพร้อมด้านทักษะการนำเสนอความรู้เรื่องการรณรงค์และการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สู่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 150 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีระนอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม