เยาวชนรณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด

| |
อ่าน : 2,239

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์คมชัดลึก 

เยาวชนรณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด thaihealth

โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นโดยแกนนำเยาวชนโรงเรียนสตรีระนอง 

นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นโดยแกนนำเยาวชนโรงเรียนสตรีระนอง ได้ขอทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน รุ่นน้องในโรงเรียนเครือข่ายและกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

โดยคณะกรรมการแกนนำเยาวชน ได้วางแผนและดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับแกนนำเยาวชนนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน และเตรียมความพร้อมด้านทักษะการนำเสนอความรู้เรื่องการรณรงค์และการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สู่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 150 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีระนอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม