'เชียงใหม่' ตีแผ่ผลกระทบจากเหล้าผ่านหนัง

| |
อ่าน : 2,902

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย ส.ปชส.เชียงใหม่

ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

\'เชียงใหม่\' ตีแผ่ผลกระทบจากเหล้าผ่านหนัง thaihealth

สสส.จับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ตีแผ่ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านภาพยนตร์ หวังสร้างการเรียนรู้แก่เยาวชน

เมื่อเร็วๆ นี้  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ค่านิยมที่ดี ผ่านการชมภาพยนตร์ “A Royal Hangover” เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนและภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ จัดขึ้นที่ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ราว 50 คน เข้าร่วมในกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลต่อการควบคุมสติสัมปชัญญะและเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม แม้จะมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี 2551 แต่ก็ยังคงพบเห็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการโฆษณาอยู่ในรูปแบบต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ภาพของการดื่มของประชาชนที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ หรือสื่อสมัยใหม่ ยังคงมีส่วนชักจูงใจกับกลุ่มเด็กและเยาวชน

โดยหวังว่าบทเรียนจากภาพยนตร์เรื่องนี้ จะสามารถกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้หันมาใส่ใจและหาแนวทางร่วมกัน ในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการป้องกันเยาวชนไทยที่เป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม