'หมู่บ้านตากออก' ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

| |
อ่าน : 4,959

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

\'หมู่บ้านตากออก\' ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ thaihealth

โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านตากออก ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก”

“แทนที่เราจะกีดกันเด็กออกไป เราก็ดึงเด็กมาเป็นแนวร่วมรับผิดชอบสังคม ให้เด็กได้รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นอนาคตและเป็นเจ้าของชุมชนเช่นกัน ให้เขากล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ โดยเรามีหน้าที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเสริมก็พอ เวลามีงานไมต้องเรียกเด็กเลย เขามากันเอง เขาจะรู้หน้าที่ ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง โดยเราไม่ต้องไปบอกไปสอน” นางเยา เรืองเกตุ กำนันตำบลตากออก กล่าวถึงแนวทางการทำโครงการ “ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ หมู่บ้านตากออก ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก” เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดงพลังในทางที่ถูกที่ควร ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและจิตอาสาในการรับผิดชอบชุมชนร่วมกัน

ชุมชนบ้านตากออกให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ให้พลังที่มีอยู่ในตัวเด็กได้ปลดปล่อยออกมาในทางที่ดี จากที่มองว่าเป็นตัวปัญหาก็แค่ดึงมาเป็นแนวร่วมรับผิดชอบชุมชนร่วมกัน ปัญหาวัยรุ่นจึงคลี่คลาย กลายเป็นแบบอย่างให้ชุมชนข้างเคียงได้เป็นอย่างดี

\'หมู่บ้านตากออก\' ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ thaihealth

กำนันตำบลตากออก กล่าวว่า อยากให้เด็กและเยาวชนเกิดการรวมตัวกันในการทำงานจิตอาสารู้จักรับผิดชอบและทำอะไรดีๆ ให้สังคม เพราะคนวัยนี้ คืออนาคตของชุมชน เมื่อเด็กและเยาวชนไม่จับกลุ่มกัน ไม่ชักชวนเพื่อนๆ จากชุมชนอื่นมามั่วสุม ปัญหาการทะเลาะวิวาทก็จะค่อยๆ ลดลง

น.ส.น้ำฝน วงษ์กลม ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ในชุมชนจะมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีอยู่ประมาณ 5 กลุ่มใหญ่ รวมประมาณ 40-50 คน ชอบจับกลุ่มมั่วสุมตามสวนสาธารณะหรือท่าน้ำ ซึ่งเป็นจุดล่อแหลม นอกจากดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ร้องเพลลงส่งเสียงดัง แว้นมอเตอร์ไซค์แล้ว ยังก่อเหตุทะเลาะวิวาทบ่อยครั้ง เฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงไหนมีการจัดงานเทศกาลการทะเลาะวิวาทจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้น สร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนและสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของชาวบ้านและทางราชการ

\'หมู่บ้านตากออก\' ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ thaihealth

ต้นเหตุของการทะเลาะวิวาท คือ การมั่วสุมดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ดังนั้นจึงต้องลดต้นเหตุ จึงได้จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ซึ่งคัดเลือกตัวแทนทุกภาคส่วนจำนวน 35 และตัวแทนจากเยาวชน อีก 10 คน รวมเป็น 45 คน ประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดละเลิกการดื่มสุราและสูบบุหรี่ อันเป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาท

การขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่อง ลด ละ เลิกการดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ พร้อมทั้งจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำ และมีการประชุมประชาคมร่วมกันตั้งกฎกติกาในหมู่บ้าน คือ ห้ามไม่ให้เด็กและเยาวชนออกนอกบ้านเกินเวลา 4 ทุ่ม จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกเหล้าและบุหรี่ในสำคัญต่างๆ กิจกรรมทอดผ้าป่าความดี กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันจัดงานบุญ งานประเพณีของชุมชน กิจกรรมค่ายล้อมรัก โดยการนำเด็กและผู้ปกครองมาเข้าค่ายร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ประกอบการขายสุราและบุหรี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม