รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ครั้งที่ 3

| |
อ่าน : 2,256

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ครั้งที่ 3 thaihealth

เทศบาลตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ครั้งที่ 3 ปั่นชมชิมผลไม้ตามฤดูกาล @ห้วยยอด

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ปั่นชมชิมผลไม้ตามฤดูกาล@ห้วยยอด ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีชมรมปั่นจักรยานเทศบาลตำบลห้วยยอดและชมรมจักรยานจากอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชและชมรมปั่นจักรยาน จากตำบลนาขยาด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ห้วยยอดและใกล้เคียง สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้ จุดเริ่มต้นจากเทศบาลตำบลห้วยยอดไปยังสวนนายดำ บางดี ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 36 กิโลเมตร ซึ่งขบวนจักรยานจะเดินทางไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม พักดื่มน้ำที่ร้านกาแฟกลางสวน และรับประทานผลไม้ตามฤดูกาลแบบบุฟเฟ่ต์ ท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอดและภาคีเครือข่ายชมรมจักรยานในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ตามโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเทศบาลตำบลห้วยยอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 กิจกรรมชมชิมผลไม้ตามฤดูกาล @ ห้วยยอด ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมการสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะในอำเภอห้วยยอด ร่วมปลุกกระแสการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานเป็นพาหนะคู่ใจในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมทั้งยังลดการใช้พลังงานลดค่าใช้จ่ายลดปัญหาการจราจรและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม