เร่งบูรณาการประกันสุขภาพให้ข้อมูลผู้ป่วย

| |
อ่าน : 2,492

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เร่งบูรณาการประกันสุขภาพให้ข้อมูลผู้ป่วย thaihealth

เร่งบูรณาการประกันสุขภาพให้ข้อมูลผู้ป่วย และให้กลุ่มคนไร้บ้านเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส และประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรมบัญชีกลาง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และ สปสช.เข้าร่วมการอบรมข้อมูลบูรณาการด้านหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3 ตามแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน ทั้งการดูแลผู้ป่วยตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ที่ดำเนินการโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการ รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงการรับการรักษาพยาบาลภายใต้ UCEP นี้ ซึ่งคอลเซ็นเตอร์ทั้งกรมบัญชีกลาง 0-2270-6400, ประกันสังคม 1506, สพฉ. 1669 และ สปสช. 1330 ต้องสื่อสารที่ตรงกัน

นอกจากนี้ยังมีงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขณะนี้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงกว่า 7 พันล้านบาทและคาดว่าจะขยับถึง 1.7 หมื่นล้านบาทต่อปี จึงต้องเร่งทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ เช่นเดียวกับระบบดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต

นพ.รัฐพล กล่าวต่อว่า จากที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำเรื่องกลุ่มคนไร้บ้าน สปสช.ได้มีนโยบายให้คนเหล่านี้เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล เพราะเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาการถึงสิทธิ  ซึ่งการดำเนินงานเรื่องนี้จะช่วยส่งผลต่อผู้มีสิทธิทุกระบบ เนื่องจากคนไร้บ้านมีต้นเหตุหลายปัจจัย เช่น หนีออกจากบ้าน ผู้สูงอายุป่วยเป็นอัลไซเมอร์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นคนไทย แม้ว่าจะพิสูจน์ความเป็นคนไทยได้แต่ต้องใช้เวลานาน และที่น่ากังวลคือในกลุ่มนี้ร้อยละ 70 ป่วยเป็นโรคจิตเวชที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม ในอนาคตอาจต้องมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม