เปิดเวที 'ตำรวจเห็นตำรวจ'

| |
อ่าน : 3,892

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ ทีนิวส์

เปิดเวที \'ตำรวจเห็นตำรวจ\' thaihealth

จ.กาฬสินธุ์ เปิดเวที 'ตำรวจเห็นตำรวจ' สานเครือข่ายคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมดอกเกด โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดเวทีตำรวจเห็นตำรวจและผองเพื่อนภาคอีสาน กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์และมุกดาหาร ภายใต้โครงการสานพลังตำรวจควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมพื้นที่ภาคอีสาน โดยมี ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร ผู้จัดการกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะ เป็นวิทยากร มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์และมุกดาหาร และเครือข่ายร่วมกิจกรรมกว่า 80 ราย

พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถิติปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และปัญหาสังคมนับวันรุนแรง มีแนวโน้มสูงขึ้น สำนักงานตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ จึงร่วมกับสำนักงานตำรวจในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วยจ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ และจ.มุกดาหาร จัดเวทีตำรวจเห็นตำรวจและผองเพื่อนภาคอีสาน ภายใต้โครงการสานพลังตำรวจควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมพื้นที่ภาคอีสานขึ้น

มีทีมวิทยากรจากกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาให้ความรู้ มีผู้ประสานงานและเครือข่ายระดับภาคร่วมเวที เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสังคม และร่วมกันกำหนดมาตรการ เพื่อลดการเกิดปัญหาให้ลดน้อยลงและหมดไป

เปิดเวที \'ตำรวจเห็นตำรวจ\' thaihealth

ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร ผู้จัดการกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมเวทีตำรวจเห็นตำรวจ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหัวหน้ากลุ่มงานจราจร สืบสวน สายตรวจ ครูแดร์ มวลชนสัมพันธ์ และเครือข่ายส่วนปกครอง ป้องกันและบรรเทาสารณภัย สรรพสามิต ขนส่ง เพื่อร่วมกันค้นหากลยุทธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยง โดยนำบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนแนวคิด ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้เพื่อเชื่อมประสานเครือข่ายตำรวจและผู้เกี่ยวข้องในภาคอีสาน เพิ่มศักยภาพตำรวจ เป็นการบูรณาการความร่วมมือและประสานงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค เพื่อให้เกิดแกนนำและเกิดความร่วมมือในการลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม โดยมีกิจกรรมระดมจิตใจ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การลดปัญหาต่างๆ เช่นอาชญากรรม ยาเสพติด หวังลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน คือวันที่ 14-15 ส.ค. 60

เวทีตำรวจเห็นตำรวจและผองเพื่อนภาคอีสาน ที่จ.กาฬสินธุ์ ถือเป็นครั้งที่ 3 เป็นการต่อยอดและขยายผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเริ่มสร้างเครือข่ายทำงานมากขึ้น ที่จะสานพลังตำรวจควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมพื้นที่ภาคอีสาน และนำไปสู่การลดปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม