เตือน!!โรคที่มากับน้ำท่วมและสัตว์มีพิษ

| |
อ่าน : 2,663

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เตือน!!โรคที่มากับน้ำท่วมและสัตว์มีพิษ thaihealth

แฟ้มภาพ

               เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใก้ลชิดเพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์มีพิษและเพื่อความปลอดภัยและรักษาความสะอาดบริเวณบ้าน

                นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครพนมทุกแห่ง เพื่อทำความเข้าใจและแจ้งเตือนโรคที่มากับน้ำท่วม โดยกล่าวว่า อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาที่สุดในประเทศเขตร้อน โดยประเทศไทย อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมทุกภาคมีโอกาสเกิดอุทกภัย ยกเว้นภาคใต้ ในปีนี้เกิดอุทกภัยในจังหวัดสกลนครและนครพนม มีอีกหลายพื้นที่ที่มีระดับน้ำที่สูง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ แล้วยังส่งผลต่อสุขภาพ อาจเกิดโรคระบาด และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

                การเกิดอุทกภัยดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย สาธารณสุขจังหวัดฯ จึงขอแนะนำประชาชนให้ทราบถึงสาเหตุ และแนวทางการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในกรณีอุทกภัย เพื่อให้ระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในหมู่เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญมี 5 กลุ่ม คือ 1.โรคติดต่อจากอาหาร ได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษ 2.โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ 3.โรคติดต่อที่นำโดยแมลง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก 4.โรคติดต่ออื่นๆได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก โรคเลปโตสไปโรซิส โรคตาแดง โรคผิวหนัง เช่นน้ำกัดเท้าเป็นต้น 5.ภัยสุขภาพอื่นๆได้แก่ อันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง เป็นต้น หรืออันตรายจากไฟดูด จากการจมน้ำ และวัตถุแหลมคม จึงแจ้งเตือนให้ระมัดระวังในช่วงน้ำท่วมขัง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม