เตือน!!โรคที่มากับน้ำท่วมและสัตว์มีพิษ

| |
อ่าน : 3,012

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เตือน!!โรคที่มากับน้ำท่วมและสัตว์มีพิษ thaihealth

แฟ้มภาพ

               เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใก้ลชิดเพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์มีพิษและเพื่อความปลอดภัยและรักษาความสะอาดบริเวณบ้าน

                นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครพนมทุกแห่ง เพื่อทำความเข้าใจและแจ้งเตือนโรคที่มากับน้ำท่วม โดยกล่าวว่า อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาที่สุดในประเทศเขตร้อน โดยประเทศไทย อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมทุกภาคมีโอกาสเกิดอุทกภัย ยกเว้นภาคใต้ ในปีนี้เกิดอุทกภัยในจังหวัดสกลนครและนครพนม มีอีกหลายพื้นที่ที่มีระดับน้ำที่สูง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ แล้วยังส่งผลต่อสุขภาพ อาจเกิดโรคระบาด และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

                การเกิดอุทกภัยดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย สาธารณสุขจังหวัดฯ จึงขอแนะนำประชาชนให้ทราบถึงสาเหตุ และแนวทางการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในกรณีอุทกภัย เพื่อให้ระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในหมู่เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญมี 5 กลุ่ม คือ 1.โรคติดต่อจากอาหาร ได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษ 2.โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ 3.โรคติดต่อที่นำโดยแมลง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก 4.โรคติดต่ออื่นๆได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก โรคเลปโตสไปโรซิส โรคตาแดง โรคผิวหนัง เช่นน้ำกัดเท้าเป็นต้น 5.ภัยสุขภาพอื่นๆได้แก่ อันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง เป็นต้น หรืออันตรายจากไฟดูด จากการจมน้ำ และวัตถุแหลมคม จึงแจ้งเตือนให้ระมัดระวังในช่วงน้ำท่วมขัง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม