เตือนอายุเกิน 40 ตรวจตาก่อนบอด

| |
อ่าน : 2,237

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โรคตาในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ทุกคนควรตระหนัก เนื่องจากไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยในปี 2568

เตือนอายุเกิน 40 ควรตรวจตาก่อนบอด thaihealth

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า พบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสายตาเลือนราง มองเห็นไม่ชัดเจน หรืออาจตาบอดถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก ได้แก่ ต้อกระจก ซึ่งผู้ที่เป็นต้อกระจกส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงการรักษา รองลงมาคือ เบาหวานขึ้นจอตา ต้อหิน และโรคจอตาอื่นๆ ทั้งนี้ กว่า 90% ของโรคทางตา เป็นสาเหตุที่ป้องกันได้หรือรักษาให้ดีขึ้นได้ หากได้รับการตรวจแต่เนิ่นๆ ดังนั้น ผู้ที่อยู่วัย 40 ปีขึ้นไป แม้ไม่มีโรค ก็ควรได้รับตรวจตา อย่างละเอียดกับจักษุแพทย์ทุก 2 ปี และผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ควรตรวจตาปีละ 1 ครั้ง รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไทรอยด์ จำเป็นต้องรักษาแบบควบคู่กันไป และตรวจตาตามแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก จักษุแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคตาคือ อายุที่มากขึ้น ตาถูกแสงแดดจัด ขาดวิตามินเอ มี โรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวาน และบุหรี่ โดยเมื่อเป็นโรคตา โอกาสสูญเสียการมองเห็นขึ้นอยู่กับ สาเหตุ และการจะเกิดโรคตาเพียงชั่วคราวหรือถาวร ตลอดไป ขึ้นอยู่กับการพบแพทย์ว่าทันเวลาหรือไม่.

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม