"ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัน 2017 " มิติใหม่งานวิ่งมาตรฐาน

| |
อ่าน : 7,871

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แฟ้มภาพ

"ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัน 2017 " งานเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ชิงถ้วยเกียรติยศ องคมนตรี-ผู้ว่าเมืองปทุม เชิญชวนปอดเหล็กร่วม "เดิน-วิ่ง ชิม ชม ช้อป" ของดีพื้นบ้าน อาหารชาติพันธุ์พื้นถิ่นชาวมอญ พร้อมเปิดมิติใหม่งานวิ่งมาตรฐาน ต่อยอดสู่การผนึกกำลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่ง ร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในปีต่อไป

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย สสส. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "วไลยอลงกรณ์ รัน 2017" ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และถ้วยเกียรติยศ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เชิญชวนศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปร่วมวิ่งเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกิจกรรมจะเริ่มจัดระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า "งานเดิน-วิ่ง วไลยอลงกรณ์ รัน 2017 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา ภายใต้แนวคิด Run For Harmony ซึ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป และชุมชน โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นแกนกลาง อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายการเสริมสร้างสุขภาพของทางรัฐบาลที่รณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเป็นประจำ ทางจังหวัดมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องการรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ประธานถ้วยเกียรติยศ สำหรับรางวัลชนะเลิศ โอเวอร์ออล ชาย-หญิง รุ่น 10 กม. รวมถึงถ้วยเกียรติยศ จากผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี  สำหรับรางวัลชนะเลิศ โอเวอร์ออล ชาย-หญิง รุ่น 3.5 กม. ด้วยเช่นกัน

ด้าน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าดูจากการสำรวจล่าสุดพบว่า คนไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งมากถึง 12 ล้านคนต่อปี เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อน 5-6 ล้านคน โดยเป็นผลมาจากการความร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสให้คนไทยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ให้หันมาใส่ใจสุขภาพ และให้เห็นผลดีของการออกกำลังกายที่สามารถช่วยลดภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ภัยคุกคามสุขภาพได้อีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน-วิ่ง วไลยอลงกรณ์ รัน 2017 ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพคนไทย ไปพร้อมๆกับสร้างแรงบันดาลใจคนในชุมชนใกล้เคียง หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงอยากเชิญชวนคนไทยที่รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายนนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

ขณะที่ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา ภายใต้แนวคิด Run For Harmony ซึ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป และชุมชน โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นแกนกลาง และได้นำมาตรฐานการจัดงานวิ่งมาใช้ในครั้งนี้ อันจะเป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ในการสร้างความสามัคคีภายในสถาบันและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง และที่สำคัญทางมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มจัดกิจกรรม “รับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการออกกำลังกาย”  โดยนักศึกษาใหม่ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อทุกคนจะได้ร่วมออกกำลังกาย รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยการให้อาสาสมัครจากนักศึกษาลงไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในระหว่างการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีแผนผลักดันให้กิจกรรมงานวิ่งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งจะนำไปสู่การผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง พร้อมกันทั่วประเทศในปีต่อๆ ไป

งานแข่งขันงาน “เดิน-วิ่ง วไลยอลงกรณ์ รัน 2017” จะจัดขึ้น 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 9 กันยายน ภายในงานจะจัดเป็น Running Expo นักวิ่งจะมาลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่ง (BIB) นอกจากนี้ยังมีมหกรรมสินค้าเกี่ยวกับกีฬามาจำหน่ายในราคาพิเศษ  พร้อมเชิญชวนร่วม "วิ่ง ชม ชิม ช้อป" ของดีพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นชาติพันธุ์มอญ จ.ปทุมธานี ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญ อาทิ เปิงตาว กวาญย์ฮะกอ ข้าวแช่ปทุม เมี่ยงกลีบบัว ชาเกสรบัว ข้าวห่อใบบัว น้ำสมุนไพรรากบัว ฯลฯ รวมถึงการแสดงพื้นบ้านและร้านขายของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าชุมชนในท้องถิ่น

ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายนจะมีการจัดแข่งขันเดิน-วิ่ง "วไลยอลงกรณ์ รัน 2017" มีการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ระยะทาง ประกอบด้วย มินิมาราธอน 10 กม. และฟันรัน 3.5 กม. ออกสตาร์ทบริเวณหน้าอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (สสร.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี พร้อมกันนี้ระหว่างเส้นทางการวิ่งยังมีไฮไลท์อยู่ที่การนำ "ตุ่มสามโคก" เครื่องปั้นดินเผาที่มีศิลปะสวยงามที่สืบทอดภูมิปัญญาชาวมอญมาตั้งแต่สมัยโบราณ มาตั้งไว้บริเวณจุดให้น้ำ เพื่อบรรจุน้ำให้เหล่านักวิ่งได้ดื่มด่ำซึมซับบรรยากาศด้วยเช่นกัน นอกจานี้เมื่อวิ่งผ่านหน้าวัดจะมีพระสงฆ์คอยประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับนักวิ่งอีกด้วย " รศ.ดร.สมบัติ กล่าว

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการงานเดิน-วิ่ง "วไลยอลงกรณ์ รัน 2017" ยังสามารถพาเพื่อนและครอบครัวเที่ยวชมสถานที่สำคัญและทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่มากมายภายใน จ.ปทุมธานี อาทิ เข้าสักการะรูปปั้น "หลวงพ่อโต" สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดมอญโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช, วัดเจดีย์ทอง วัดมอญสมัยอยุธยาที่มีอายุมากกว่า 160 ปี, วัดเจดีย์หอย ชมเจดีย์ที่สร้างขึ้นจากเปลือกหอยนางรม, ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า, ท้องฟ้าจำลอง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ,พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี ฯลฯ

สำหรับงานเดิน-วิ่ง "วไลยอลงกรณ์ รัน 2017" วันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย.นี้ มีการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ระยะทาง ประกอบด้วย มินิมาราธอน 10 กม.  ค่าสมัคร 500 บาท  และฟันรัน 3.5 กม. ค่าสมัคร 300 บาท  ออกสตาร์ทบริเวณหน้าอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (สสร.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี ชิงถ้วยเกียรติจากองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในรุ่นโอเวอร์ออล ชาย-หญิง รุ่น 10 กม. ส่วนรางวัลชนะเลิศ รุ่นโอเวอร์ออล ชาย-หญิง 3.5 กม. จะได้รับถ้วยเกียรติยศจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ส่วนรางวัลชนะเลิศ โอเวอร์ออล ชาย-หญิง รุ่น 10 กม. และรุ่น 3.5 กม. อันดับ 1-3 ของทั้ง 2 ประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2560 ผ่านทาง www.runlah.com และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก "วไลยอลงกรณ์ รัน Valaya Alongkorn Run" www.facebook.com/valayaalongkornrun

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม