จังหวัดสุรินทร์ เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ

| |
อ่าน : 1,261

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดสุรินทร์ เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ thaihealth

แฟ้มภาพ

          จังหวัดสุรินทร์ เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ นางสาวดวงพร  บุญครบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เปิดเผยว่า โรคไข้หวัดนกเป็นโรคระบาดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากที่ผ่านมามีการระบาดอย่างกว้างขวางในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  โดยก่อความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทั่วไป ทั้งยังเป็นโรคที่สามารถติดต่อไปยังคนและทำให้เสียชีวิตได้  รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะป้องกันควบคุมและกำจัดโรคนี้ให้หมดไปโดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกมาเป็นระยะเวลามากกว่า 8 ปีแล้ว แต่ยังคงมีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกทั่วโลก รวมถึงในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศในภูมิภาคเดียวกันอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยองค์การสุขภาพสัตว์โลกพบจุดเกิดโรคที่เป็นเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสูง จำนวน 2,053 จุด และชนิดความรุนแรงต่ำ จำนวน 57 จุด

          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคในประเทศไทย  กรมปศุสัตว์จึงกำหนดให้มีโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทยขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สามารถค้นหาสัตว์ที่ติดเชื้อได้ อย่างรวดเร็วทั้งเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสูง และชนิดความรุนแรงต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในการควบคุมโรคทำได้อย่างทันท่วงที สามารถลดการแพร่กระจายของโรคไปยังสัตว์ปีกอื่นๆได้   นอกจากนี้ข้อมูลที่มีคุณภาพที่ได้มาจากการเฝ้าระวังโรคยังนำมาใช้ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การวิเคราะห์การกระจายตัวของโลกในเชิงพื้นที่ การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส เป็นต้น  โดยครั้งที่ 1 กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560  ส่วนครั้งที่ 2 กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 -18 สิงหาคม 2560

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม