เยาวชนภาคตะวันออก ร่วมเรียนรู้พิษภัยแอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 2,003

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

เยาวชนภาคตะวันออก ร่วมเรียนรู้พิษภัยแอลกอฮอล์ thaihealth

สสส.จัดโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การสร้างค่านิยมที่ดี ผ่านการชมภาพยนตร์ A Royal Hangover ให้รู้พิษภัยแอลกอฮอล์

วันนี้ (4 ส.ค. 60) ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์จันทบุรี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจันทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การสร้างค่านิยมที่ดี โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมตัวแทนนักเรียน คณาจารย์ จังหวัดในภาคตะวันออกเข้าร่วม

อาจารย์นคร สมานสินธุ์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก กล่าวรายงานว่า ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่สังคมให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นการตอบโต้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ธุรกิจแอลกอฮอล์ข้ามชาติ พยายามที่จะเข้ามาแทรกแทรงดำเนินการในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชน ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การทะเลาะวิวาท เพื่อให้สังคมตระหนัก เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อเมาเกลื่อนเมือง การชมภาพยนตร์เรื่อง A Royal Hangover ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ โทษ พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม