สธ.ไทย-มาเลเซีย แก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน

โดย
| |
อ่าน : 5,660

กระทรวงสาธารณสุขไทยและมาเลเซีย จัดประชุมร่วมมือแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน ปีนี้เน้นหนัก 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ ความปลอดภัยด้านอาหารและยาตามแนวชายแดน และปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อาทิ โรคเลปโตสไปโรซิส และการเตรียมการรองรับอุบัติเหตุ/อุบัติภัย

สธ.ไทย-มาเลเซีย แก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน

วันนี้ (19 มิถุนายน 2555) ที่โรงแรมเดอะแฟร์เฮาส์บีช รีสอร์ท อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 25 ระหว่าง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย และ 4 รัฐของประเทศมาเลเซีย (the 25thailand – malaysia border health goodwill committee meeting) จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับรัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2555 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และแนวทางดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขร่วมกันทั้งสองประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และบุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา นายแพทย์สาธารณสุขของรัฐต่างๆ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (state director of health) ใน 4 รัฐชายแดนของมาเลเซียได้แก่ รัฐเปรัค รัฐกะลันตัน รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ รวมทั้งสิ้น 215 คน

นายแพทย์ไพจิตร์กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เพื่อร่วมมือกันควบคุมป้องกันโรคและปัญหาด้านสุขภาพด้านอื่นๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือด้านสาธารณสุขแดนไทย-มาเลเซีย ได้จัดประชุมร่วมกันทุกปี ในปีนี้เน้นหนัก 2 ด้าน คือ ด้านอาหารและยา ซึ่งขณะนี้มีปัญหาเรื่องการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทั้งการนำไปผสมเป็นยาเสพติดสูตรต่าง ๆ และการลักลอบใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด เป็นต้น และปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู ตั้งแต่เดือนมกราคม - 9 มิถุนายน 2555 พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูแล้ว 945 ราย เสียชีวิต 20 ราย โดยอัตราป่วยสูงสุดอยู่ที่ภาคใต้ พบ 3 รายต่อประชากร 100,000 คน

ทั้งนี้ หัวข้อการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ได้แก่เรื่อง การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาและพฤติกรรมการบริโภคชาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรแกรมการควบคุมกำกับผู้ประกอบการอาหารของประเทศมาเลเซีย (food handlers monitoring program) การใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ไม่ถูกต้องของมาเลเซีย (psychotropic substance abuse) และเภสัชกรรมคลินิก (clinical pharmacy services) 2.การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของมารดาและทารกไทยในประเทศมาเลเซีย การควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และระบบการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตที่มีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อเอดส์ และการดูแลป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยว

ด้านนายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทยและมาเลเซีย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ความร่วมมือในระยะต้นๆ เน้นเฉพาะไข้มาลาเรีย ต่อมาได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้กว้างขึ้น โดยประเทศไทยและมาเลเซียจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม มี 4 จังหวัดชายแดนใต้ของไทย จับคู่กับ 4 รัฐของมาเลเซีย รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองดำเนินการประชุมฯ ดังนี้ จังหวัดยะลา - รัฐเปรัค นราธิวาส – รัฐกะลันตัน สตูล - รัฐเปอร์ลิส และสงขลา - รัฐเคดาห์

 

 

ที่มา:  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม