Healthy Together ชวนพนักงานสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

| |
อ่าน : 4,463

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MGR Online

Healthy Together ชวนพนักงานสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน thaihealth

SCBLIFE ชูไอเดีย Healthy Together ชวนพนักงานสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

จากงานวิจัยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยคนวัยทำงานร้อยละ 60 มีภาวะโรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งมี 3 อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดหลังเรื้อรัง ไมเกรน และมือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อก ซึ่งมีสาเหตุหลักที่เกิดจากพฤติกรรมการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน และท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเมื่อรวมกับพฤติกรรมการกิน หรือบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันที่อยู่ในความเร่งด่วนอาทิ 1.กินไขมันมากเกินไป 2.กินเค็มมากไป3.กินหวานมากไป และ 4.กินผักผลไม้ที่มีกากใยน้อยไปยิ่งทำให้เกิดโรคในกลุ่มคนทำงานสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ จึงเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของโครงการ "SCBLIFE Healthy Together" โดยบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในกระบวนการทำงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการปรับเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการดูแลสุขภาพ และการบริโภคอาหาร ภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างสุขภาพ ต้นทุนชีวิตที่เข้มแข็ง" โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อรณรงค์และสร้างพฤติกรรมใหม่ ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นลดความเสี่ยงจากภาวะโรคภัยต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานภายในองค์กรซึ่งถือเป็นสังคมใกล้ขององค์กร โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมเป็นเวลา 7 เดือนนับตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2560

Healthy Together ชวนพนักงานสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน thaihealth

นางสาวนฤมล เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า โครงการ "SCBLIFE Healthy Together" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของ SCBLIFE ที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์และประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกคน โดยตั้งแต่เปิดตัวโครงการดังกล่าว มีพนักงานที่สนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจำนวนกว่า 300 ร้อยคน คิดเป็น 35 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท

"พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญสำหรับองค์กร การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีภาวะเสี่ยงจากโรคภัยต่างๆ จะช่วยให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าของเรา อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับตัวพนักงานของเราเองอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่บริษัทอยากเห็นคือ บุคลากรของเราให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่าหากพนักงานทุกคนมีภาวะสุขภาพใจที่เข้มแข็งและสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตครอบครัว ซึ่งจะขยายไปสู่ระดับองค์กร และสังคมอย่างยั่งยืนในที่สุด" คุณนฤมล กล่าว

โครงการ SCBLIFE Healthy Together ได้กำหนดรูปแบบลักษณะของกิจกรรม ให้กับพนักงานที่สนใจและสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยทำการแบ่งกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดกระแสและสร้างการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 5 ภารกิจ  ได้แก่ กิจกรรมการตรวจวัดตระหนักรู้, เวิร์กช็อป ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ"SCBLIFE Healthy Together" , กิจกรรม"SCBLIFE จอมขยับ", "กิจกรรมขยับเถอะคนดี เลิกงานแล้วพี่ขอ"  และ "Active Run กับโครงการ Fat Run II อ้วนวิ่งสิอ้วน 2"

SCBLIFE ยังคงเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งขยายโอกาสและเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ทุกคน "กล้าที่จะก้าว เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม