พัทลุง จัดมหกรรมวิชาการ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

| |
อ่าน : 2,286

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

พมจ .พัทลุง จัดมหกรรมวิชาการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

แฟ้มภาพ

                ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีเดช อิสระ ศิลปินเพลงคนพัทลุง (ค่ายอาร์สยาม) และประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุงเข้าร่วม ทั้งนี้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง เนื่องจากในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของขังหวัดพัทลุงได้เพิ่มขึ้นทุกปี

          ทั้งนี้ช่วงวัยการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดพัทลุงมีอัตราอายุเฉลี่ยน้อยลง คือ อยู่ในระหว่างอายุ 15-16 ปี ซึ่งสาเหตุที่สำคัญมาจากการขาดภูมิคุ้มกันที่ดี การเสพสื่อโดยขาดการกลั่นกรอง เด็ก และเยาวชนไม่รู้เท่าทันภัยสังคม ปัญหาการเลี้ยงดูในครอบครัวที่ยังขาดการสอนเรื่องสุขภาพทางเพศที่เหมาะสม และความอยากรู้อยากลองตามวัยของวัยรุ่น จนนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น ในวันนี้มีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 500 คน

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การแสดงทอร์คโชว์ของนักวิชาการอิสระ ละครเวทีของแกนนำเด็กและเยาวชนโรงเรียนสตรีพัทลุง เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการเสวนาจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ในทักษะชีวิตวัยรุ่น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม