พัทลุง จัดมหกรรมวิชาการ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

| |
อ่าน : 2,127

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

พมจ .พัทลุง จัดมหกรรมวิชาการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

แฟ้มภาพ

                ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีเดช อิสระ ศิลปินเพลงคนพัทลุง (ค่ายอาร์สยาม) และประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุงเข้าร่วม ทั้งนี้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง เนื่องจากในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของขังหวัดพัทลุงได้เพิ่มขึ้นทุกปี

          ทั้งนี้ช่วงวัยการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดพัทลุงมีอัตราอายุเฉลี่ยน้อยลง คือ อยู่ในระหว่างอายุ 15-16 ปี ซึ่งสาเหตุที่สำคัญมาจากการขาดภูมิคุ้มกันที่ดี การเสพสื่อโดยขาดการกลั่นกรอง เด็ก และเยาวชนไม่รู้เท่าทันภัยสังคม ปัญหาการเลี้ยงดูในครอบครัวที่ยังขาดการสอนเรื่องสุขภาพทางเพศที่เหมาะสม และความอยากรู้อยากลองตามวัยของวัยรุ่น จนนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น ในวันนี้มีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 500 คน

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การแสดงทอร์คโชว์ของนักวิชาการอิสระ ละครเวทีของแกนนำเด็กและเยาวชนโรงเรียนสตรีพัทลุง เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการเสวนาจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ในทักษะชีวิตวัยรุ่น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม