คัด 10 จังหวัดต้นแบบรักการอ่าน

| |
อ่าน : 3,322

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์ 

คัด 10 จังหวัดต้นแบบรักการอ่าน thaihealth

'ธนะศักดิ์' สั่งบูรณาการแผนแม่บทการอ่านสู่ระดับชาติ เตรียมคัดเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน 10 จังหวัดจากทั่วประเทศ ส่งเสริมบ้านนักอ่าน 5,000 แห่ง เริ่มปี 61

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560

โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 โดยได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานแผ่นการอ่าน โดยมี นายวีระ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านระดับชุมชน จังหวัด จนถึงระดับชาติ ภายใต้ภาพใหญ่ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ วธ. ซึ่งการทำงานจากนี้ไปจะเน้น 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์แรก สร้างพฤติกรรมการอ่านให้คนทุกวัย ในยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในเมืองและภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพแห่งเรียนรู้ สื่อการอ่าน และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน

คัด 10 จังหวัดต้นแบบรักการอ่าน thaihealth

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ วธ.ได้เสนอโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน โดยที่ประชุมได้เห็นว่าควรจะประกาศรับสมัครและคัดเลือกเมืองต้นแบบจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ และดำเนินการคัดเลือกเพื่อประกาศยกย่องให้เป็นเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน 10 จังหวัด จากนั้นถอดบทเรียนขยายผลให้จังหวัดอื่นๆ ได้เรียนรู้ พัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านต่อไป  ขณะที่ มท.จะรับหน้าที่จะดำเนินการส่งเสริมบ้านนักอ่าน : ห้องสมุดชุมชนหมู่บ้าน 5,000 แห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี 61 ซึ่งจะจัดตั้งบริเวณวัด ศาลาประชาคม อนามัยชุมชนด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการโครงการที่ทำอยู่แล้วร่วมกับโครงการใหม่ เพื่อให้การส่งเสริมการอ่านเกิดเอกภาพ โดยในปี 2561 วางเป้าหมายไว้ 89 โครงการ เช่น การเปิดแหล่งการอ่าน โครงการหนังสือหมุนเวียน ขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมให้มีบุคคลต้นแบบการอ่าน มหกรรมหนังสือแห่งชาติ นครแห่งการอ่าน โครงการหนังสือเล่มแรก โครงการอ่านแต่เด็ก เด็กฉลาดสมรรถนะดี ปรับปรุงห้องสมุด หรือส่งเสริมให้มีบ้านหนังสือชุมชนขึ้น เป็นต้น

“ผมได้เน้นย้ำว่าการส่งเสริมการอ่าน หน่วยงานไหนทำดีอยู่แล้วให้ต่อยอดขยายผล เช่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทำเมืองนักอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขับเคลื่อนนครแห่งการอ่าน ทีเคปาร์คทำห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เตรียมขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในส่งเสริมการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ และหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊กส์อีกด้วย โดยทุกหน่วยงานทำงานบูรณาการกันเป็นภาพใหญ่ในนามของรัฐบาล จะไม่ต่างคนต่างทำเหมือนที่ผ่านมาแล้ว” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม