จ.ภูเก็ต จัดเสวนาท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัยยั่งยืน

| |
อ่าน : 1,979

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

จ.ภูเก็ต จัดเสวนาท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัยยั่งยืน thaihealth

จัดการเสวนาท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัย ยั่งยืน หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน จังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแสวนาท่องเที่ยวโดยชุมชน ปลอดภัย ยั่งยืน หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวมาลัย มินศรี ผู้ประสานงานโครงการเกาะและแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้า-ปลอดภัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม

นางสาวมาลัย มินศรี กล่าวว่า ตามที่โครงการเกาะและแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้า ปลอดภัย เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนงานให้เกิดพื้นที่รูปธรรม ที่ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวตื่นตัว ลุกขึ้นมาจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเองและหวงแหนพื้นถิ่น ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ มีเจตนารมณ์สร้างความปลอดภัย และมีการสร้างกฎกติกาชุมชนร่วมกันเพื่อความสุขของคนในชุมชนและผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยว สืบสานงานวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างพลังความดีงาม โดยให้เยาวชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังการรักท้องถิ่น่ของเยาวชนในพื้นที่นั้นๆ โดยจัดตั้งเป็นเครือข่าย “แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย” มีการดำเนินงานมากว่า 4 ปี และมีสมาชิกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆ จำนวนกว่า 100 พื้นที่ทั่วประเทศประกอบด้วย ภาคเหนือ 3 จังหวัด 10 พื้นที่ ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ ภาคอีสาน 5 จังหวัด 10 พื้นที่ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร มหาสารคาม , ภาคใต้ 14 จังหวัด 75 พื้นที่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก อีกหลายพื้นที่ และภาคกลาง นครนายก อยุธยา 5 พื้นที่

จากการดำเนินงานโครงการเกาะและแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้า-ปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนั้น เพื่อให้พื้นที่ในแต่ละพื้นที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน ระหว่างพื้นที่ท่องเที่ยวจากภาคอื่นๆ อาทิ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ ทางโครงการจึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันขึ้นในวันที่ 25-26 ก.ค. 60 ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนนและชุมชนท่องเที่ยว เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองของเครือข่ายชุมชน เกาะและแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ และอบายมุขในการจัดทำธรรมนูญ (กฎ กติกา) ของชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่มและเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่าย เกาะและแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย ด้วยการพัฒนาศักยภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือและสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยง ทั้งทางนโยบายและภาคีเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเครือข่าย แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยและร่วมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนภายในจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและเส้นทางคมนาคมสายหลัก

ด้าน นายธีระ อนันตเสรีวิทยา กล่าวว่า โครงการเกาะและแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้า-ปลอดภัย เป็นโครงการที่ดี ที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้ามาดูแลในเรื่องปัจจัยเสี่ยงในชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงนับได้ว่าการทำให้ชุมชนมีกฏและกติกาในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม