สาธารณสุขเตือน 3 จว.อีสานใต้ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมาก

โดย
| |
อ่าน : 1,685

 

สาธารณสุขเตือน 3 จว.อีสานใต้ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมาก

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเตือนประชาชนระวังโรคไข้เลือดออก เพราะพบการระบาดสูงสุดที่จังหวัดศรีสะเกษ รองลงมาเป็นมุกดาหาร นครพนม และอุบลราชธานี แนะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งทำตัวให้อบอุ่นรับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่วนเกษตรกรปลูกข้าวระวังโรคเลปโตสไปโรซีสระหว่างดำนา 

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยว่า จากสถิติข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมษายนที่ผ่านมา พบมีการระบาดของโรคเร็วผิดปกติของจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน และจังหวัดในเขตชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ประกอบกับประเทศกัมพูชาพบมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเร็วผิดปกติเช่นกัน (promed mail)    

สำหรับจากสถานการณ์ระดับประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม - 9 มิถุนายน พบว่ามีผู้ป่วยแล้ว 14,045 ราย อัตราป่วย 21.99 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 9 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.06 โดยพบผู้ป่วยสูงสุดเดือนพฤษภาคม 4,270 ราย รองลงมาคือเดือนเมษายน 3,025 ราย และมีนาคม 2,299 ราย  ซึ่งจำนวนผู้ป่วยลดลงจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 25.53 (สถิติในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ป่วย 18,861 ราย เสียชีวิต 16 ราย) เมื่อจำแนกรายภาค พบว่าภาคใต้มีผู้ป่วย 3,516 ราย อัตราป่วยสูงสุด 37.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาภาคกลางผู้ป่วย 6,221 ราย อัตราป่วย 29.51 ต่อประชากรแสนคน ภาคเหนือผู้ป่วย 1,662 ราย อัตราป่วย 14.10 ต่อประชากรแสนคน และภาคอีสานผู้ป่วย 2,646 ราย อัตราป่วย 12.27 ต่อประชากรแสนคน     

ส่วนพื้นที่ที่พบการระบาดสูงสุดคือ จ.ศรีสะเกษ อัตราป่วยสูงสุด 20.18 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา จ.มุกดาหาร อัตราป่วย 9.98 ต่อประชากรแสนคน และ จ.นครพนม อัตราป่วย 6.95 ต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัดนครพนม และมุกดาหารมีอัตราป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงในสัปดาห์เดียวกันนี้ จังหวัดศรีสะเกษพบผู้ป่วยสูงสุดถึง 70 ราย  รองลงมาคือ อุบลราชธานี 14 ราย และมุกดาหาร 13 ราย กลุ่มอายุผู้ป่วยสูงสุดคือ อายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 34.33 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 26.51 ต่อประชากรแสนคน และอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 15.86 ต่อประชากรแสนคน   

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นนักเรียนสูงถึง 391 ราย รองลงมาเป็นเกษตรกร 84 ราย นายแพทย์สุรพร ลอยหา กล่าวถึงวิธีดูแลป้องกัน ต้องสวมเสื้อผ้าหนาๆ เพื่อป้องกันยุงกัดและเป็นการรักษาร่างกายให้อบอุ่นให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค โดยเฉพาะเด็กกับผู้สูงอายุควรดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสูง หนาวเย็น ทำให้ร่างกายมีระดับภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนวัยอื่นๆ

         

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม