สานพลังเด็กเยาวชน สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน

| |
อ่าน : 2,030

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Youthcando

สานพลังเด็กเยาวชน สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน thaihealth

มูลนิธิขวัญชุมชน จัดโครงการสานพลังเด็กเยาวชน สร้างเสริม สร้างสรรค์ สุขภาพและสุขภาวะในชุมชน

นางสุภาภรณ์ ทองสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิขวัญชุมชน กล่าวว่า มูลนิธิขวัญชุมชนได้จัดทำโครงการสานพลังเด็กเยาวชน สร้างเสริม สร้างสรรค์ สุขภาพและสุขภาวะในชุมชน ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนโครงการย่อยแก่เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี เป็นผู้คิดค้นออกแบบเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการทำงานเพื่อจิตอาสาสมัคร ในการให้ความช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุในหมู่บ้านของตนเองหรือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และพื้นที่สร้างสรรค์ที่สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะให้เด็กและเยาวชนในชุมชน การดำเนินงานโครงการมีกลุ่มเยาวชน จากหมู่บ้าน ตำบล สถานศึกษา ทั้งในและนอกระบบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 ทีม รวมจำนวน 180 คน

มูลนิธิขวัญชุมชน และภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนที่ร่วมดำเนินโครงการจะจัดกิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะเยาวชนทำได้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่อินทารา สวนป่ารีสอร์ท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยกิจกรรมและมีบูธแสดงผลงานการดำเนินโครงการย่อยต่างๆ จำนวน 26 บูธ การแสดงบนเวที จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ การแสดงเรือมอัปสรา สื่อหนังสั้น โดยกลุ่มสื่อหนังสั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิธีบายศรีโดยคณะนักเรียนกลุ่มนาฏศิลป์โรงเรียนสำโรงโคกเพชร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม