จ.เชียงราย เปิดโครงการถนนคนดี

| |
อ่าน : 2,279

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊ค พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ

จ.เชียงราย เปิดโครงการถนนคนดี thaihealth

จ.เชียงราย เปิดโครงการถนนคนดี ประชารัฐร่วมใจ

ที่หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป็นประธานเปิดโครงการถนนคนดี ประชารัฐ ร่วมใจจังหวัดเชียงราย ซึ่งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน มีการขับขี่ที่ถูกต้อง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่มีแนวโน้มจะเกิดเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว

โดยหลังเปิดโครงการถนนคนดี ประชารัฐ ร่วมใจจังหวัดเชียงรายในวันนี้แล้ว จังหวัดฯ จะขยายผลการดำเนินโครงการไปยัง 18 อำเภอของจังหวัดต่อไป ซึ่งภายในพิธีเปิดมีการเปิดวีทีอาร์การเกิดอุบัติเหตุ จากนั้น นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำผู้เข้าร่วมในพิธีกล่าวคำปฏิญาณ และให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าเว็บเพจถนนคนดี มีการมอบหมวกกันน็อคและเสื้อถนนคนดี

สำหรับโครงการถนนคนดี มีพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีการเปิดตัวโครงการฯ ครั้งแรก ที่สยามพารากอน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 2 ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 3 ที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 4 คือที่จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปท.  นักเรียน นักศึกษา และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกว่า 3,000 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม