'อยุธยาโมเดล' ทางออกเกษตรกรไทยยุคใหม่

| |
อ่าน : 4,313

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'อยุธยาโมเดล\' ทางออกเกษตรกรไทยยุคใหม่ thaihealth

สสส.ตั้งเป้ายก 'อยุธยาโมเดล' ทางออกเกษตรกรไทยยุคใหม่

นพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากความเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ภาคเกษตรกรรม ของประเทศไทยมุ่งเน้นการผลิตเพื่อตอบสนองตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่มุ่งเน้นการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตจำนวนมากเพื่อส่งออก ทำให้มีการจ้างแรงงาน เครื่องจักรกล และปุ๋ย ยาเคมี ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่เมื่อข้าวมีราคาตกต่ำ ทำให้ต้นทุนสวนทางกับรายได้

ดังนั้น สสส. จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัว ของเกษตรกร จ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อ ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน โดยกลุ่มเกษตรกร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ต้นแบบ ใน 10 ตำบล ตำบลละ 10 คน มุ่งเน้นการลด รายจ่าย เพิ่มรายได้ การขยายโอกาส และการสร้างความสัมพันธ์ทางการตลาด ด้วยการให้เกษตรกรแกนนำจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือน แล้วไปขยายสมาชิกเพิ่มในแต่ละตำบล ซึ่งไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นชาวนา เพราะจากการลงพื้นที่พบว่าในชุมชนมีหลายกลุ่มอาชีพเชื่อมโยงกัน เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำขนม หรือทำของชำร่วย เป็นต้น ซึ่งจะต้องได้รับการหนุนเสริมศักยภาพ เช่นเดียวกัน คือ ให้เกษตรกรพึ่งพาและพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มากที่สุดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยน "แนวคิด ทำมาหากิน มาเป็นทำมาค้าขาย" ส่วนเกษตรกร ที่ทำนาก็ค่อยปรับเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพแทนปุ๋ยและยา เพื่อลดต้นทุนการผลิต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม