จัดอบรม “ครูดีของแผ่นดิน”

| |
อ่าน : 3,088

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

จัดอบรม “ครูดีของแผ่นดิน” thaihealth

จัดอบรม “ครูดีของแผ่นดิน” วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จัดอบรมหลักสูตร “ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการเป็นครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” เพื่อลดปัญหาการผิดวินัย จรรยาบรรณ และหนี้สินของครูทั่วประเทศให้ลดลง โดยนำวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ 5 ท่าน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติอบรมหลักสูตร ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 60 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

สำหรับเนื้อหาบรรยาย ประกอบด้วยการดำรงตนตามแนวทางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล, การบริหารตนเอง สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ความก้าวหน้าทางการศึกษาโลกและการศึกษาไทยในปัจจุบัน, การศึกษาในศตวรรษที่ 21, รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กยุคใหม่และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้บริหารและครู โดยวิทยากรแต่ละท่านล้วนมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนง ได้แก่ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานกรรมการ เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส, นางปิยาภรณ์มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล, นายวิวัฒน์ ศัลยธรกำธร อดีตผู้อำนวยการกองประเมินผลงาน สำนักงานคณะกรรมการการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ http://training.obec.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค.60 รับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร.08 1846 7273

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม