จัดอบรม “ครูดีของแผ่นดิน”

| |
อ่าน : 2,483

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

จัดอบรม “ครูดีของแผ่นดิน” thaihealth

จัดอบรม “ครูดีของแผ่นดิน” วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จัดอบรมหลักสูตร “ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการเป็นครูดีของแผ่นดิน เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” เพื่อลดปัญหาการผิดวินัย จรรยาบรรณ และหนี้สินของครูทั่วประเทศให้ลดลง โดยนำวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ 5 ท่าน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติอบรมหลักสูตร ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 60 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

สำหรับเนื้อหาบรรยาย ประกอบด้วยการดำรงตนตามแนวทางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล, การบริหารตนเอง สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ความก้าวหน้าทางการศึกษาโลกและการศึกษาไทยในปัจจุบัน, การศึกษาในศตวรรษที่ 21, รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กยุคใหม่และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้บริหารและครู โดยวิทยากรแต่ละท่านล้วนมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนง ได้แก่ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานกรรมการ เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส, นางปิยาภรณ์มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล, นายวิวัฒน์ ศัลยธรกำธร อดีตผู้อำนวยการกองประเมินผลงาน สำนักงานคณะกรรมการการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ http://training.obec.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค.60 รับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร.08 1846 7273

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม