รร.ชุมชนวัดหาดถั่ว ชวนกินผัก-ผลไม้

| |
อ่าน : 2,244

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ ryt9.com

รร.ชุมชนวัดหาดถั่ว ชวนกินผัก-ผลไม้ thaihealth

'รร.ชุมชนวัดหาดถั่ว' ชวน 'กินผัก-ผลไม้' ชู 'มื้อกลางวัน' ลดเสี่ยงภาวะทุพโภชนาการ

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60 สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ จัดทำโครงการ "เด็กหาดถั่วสุขภาพดีและน่ารักเพราะกินผักผลไม้" เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการจากการรับประทานอาหารไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

โดย ครูนันท์นภัส หนูแก้ว กล่าวว่า โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 261 คน โดยเด็กกว่าร้อยละ 80 มีรูปร่างผอม จัดว่าอยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าเนื่องจากครอบครัวไม่ได้มีเวลาในการดูแล และยังมีนิสัยไม่ชอบรับประทานผักผลไม้ ทางโรงเรียนได้จัดประชุมคณะครูร่วมกับผู้ปกครอง มีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และช่วยกันเพื่อให้เด็กได้กินผัก ผลไม้เพิ่มขึ้น ให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญ เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลปลายพระยามาให้ความรู้ ส่วนแกนนำนักเรียนก็จะคอยดูว่าเด็กคนไหนมีเศษผักเหลือในจานหรือไม่ ทุกวันจะต้องจดและชั่งเศษอาหารที่เหลือไว้ดูด้วย หากพบว่าเด็กคนไหนมีปัญหาเรื่องการกินผักก็จะช่วยกันเปลี่ยนเมนูให้รับประทานได้ง่ายขึ้น เช่น นำเห็ด แครอต ใส่ลงไปในไข่เจียวและเปิดให้เด็กๆ คิดเมนูที่มีผักที่อยากรับประทานในแต่ละสัปดาห์ด้วย จากผลสำรวจการกินผักและผลไม้ของนักเรียนล่าสุดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะทำให้เด็กๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงสมวัยแล้ว ยังช่วยทำให้ความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการหายไปในท้ายที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม