หนุนบ้านทุ่งยอปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

| |
อ่าน : 2,880

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

หนุนบ้านทุ่งยอปลูกพืชผักปลอดสารพิษ thaihealth

ชุมพร จัด “โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน” ชวนเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร ลด ละเลิก การใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค

นายประสิทธิ์ ดำนุ้ย แกนนำกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กล่าวว่า สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับชาวบ้านทุ่งยอ ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร จัดทำ “โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน” ชวนเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร ลด ละเลิก การใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค

โดยชาวบ้านทุ่งบอส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทำสวนทุเรียน ปลูกปาล์มน้ำมัน และทำนา เกษตรกรยังมีการใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ย และยาฆ่าแมลง เพราะมุ่งเน้นการผลิตให้ได้ในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อนำไปจำหน่ายให้ได้ราคาดีหรือมีรายได้มากขึ้น จึงไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคปลายทาง จึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าว

โดยกิจกรรมมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาอบรมแก่เกษตรกร เช่น การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำหมัก การแจกพันธุ์พืช และการตรวจเลือดหาสารตกค้างในร่างกาย จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเห็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีผู้สนใจปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองในครัวเรือนมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นให้ปลูกกินกันในครอบครัวก่อนถ้าเหลือแล้วค่อยเอาไปขาย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม