อย. จัดยิ่งใหญ่ มหกรรม อย.น้อย ครบรอบ 15 ปี

| |
อ่าน : 1,764

ที่มา : ข่าวสด 

อย. จัดยิ่งใหญ่ มหกรรม อย.น้อย ครบรอบ 15 ปี thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดินหน้าจัดกิจกรรมบูรณาการให้กับครูแกนนำและนักเรียนในโครงการ อย.น้อย ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง หวังลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในกลุ่มนักเรียน อย.น้อยและชุมชน

ปัญหาที่เกิดจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ยังคงคร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสหวานจัด มันจัด และเค็มจัดเป็นเวลานาน อย. จึงเร่งดำเนินการให้ความรู้แก่เยาวชน ผ่านโครงการ อย.น้อย ในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารในโรงเรียน นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า โครงการ อย.น้อย เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับโรงเรียนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนมีความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม และหวังว่าเยาวชนจะนำความรู้นั้นไปขยายต่อให้กับคนในครอบครัว ในโรงเรียน และในชุมชนต่อไป

และในปี 2560 อย. ได้จัดงานมหกรรม อย.น้อย ครบรอบ 15 ปี อย่างยิ่งใหญ่ โดยเชิญครูแกนนำและนักเรียน อย.น้อย จากทั่วประเทศมารวมตัวกัน มีกิจกรรมสาระความรู้ให้ครูแกนนำและนักเรียน อย.น้อย ได้ร่วมสนุกกับฐานกิจกรรมที่ ให้ความรู้ เช่น ประโยชน์ของฉลาก GDA การป้องกัน ความเสี่ยงจากโรค NCDs และการแสดงโชว์ของนักเรียน อย.น้อย ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ การบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย รวมทั้งฐาน

กิจกรรม อย.น้อย สร้างอาชีพ เป็นการแนะนำอาชีพต่างๆ ให้ นักเรียน อย.น้อย ได้รู้จักและเลือกเดินในอนาคต รวมทั้งมีกิจกรรมบันเทิงที่สอดแทรกสาระความรู้ให้กับนักเรียน อย.น้อย ได้สานสัมพันธ์สร้างเครือข่าย อย.น้อยกับเพื่อนๆ ที่มาจากหลายจังหวัดให้ได้รู้จักกันมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม