ฟื้นคืน “ป่าชายเลน” ชุมชน “บ้านยามู” สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย “เศรษฐกิจพอเพียง”

| |
อ่าน : 2,783

   ที่มา: เว็บไซต์ไอแอมพีอาร์

ฟื้นคืน “ป่าชายเลน” ชุมชน “บ้านยามู” สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย “เศรษฐกิจพอเพียง” thaihealth

แฟ้มภาพ

                สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    ร่วมกับชุมชนบ้านยามู     จังหวัดภูเก็ต    จัดทำโครงการ     "ชุมชนชายฝั่ง   สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง   บ้านยามู"   ภายใต้    "โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่"    เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสานพลังสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งนี้ให้ชุมชนเกษตรกรรมประมงพื้นบ้านแห่งนี้     สามารถดำรงรักษาอาชีพดั้งเดิมไว้ได้ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับกระแสธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

                ศุภชัย เพิ่มพูน ผู้ใหญ่บ้านยามู เล่าว่าเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วคนในชุมชนยังประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ทำประมงพื้นบ้าน    หาปู    หาปลา    และกรีดยาง     แต่หลังจากจากการะแสการท่องเที่ยวที่เข้ามายังพื้นที่   เนื่องจากเป็นท่าจอดเรือยอร์ชและท่าเรือเดินทางไปเกาะยาว    ทำให้สภาพในหมู่บ้านเปลี่ยนเป็นโรงแรม    มีทัวร์   มีท่าเรือเข้ามาชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปทำงานในโรงแรมและรับจ้างเสียส่วนมาก     ทำให้การทำอาชีพประมงกลายเป็นเพียงอาชีพเสริม    โดยมีสาเหตุมาจากทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง    รายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย    หลายคนออกไปทำงานรับจ้างนอกบ้าน ปล่อยให้ลูกหลานอยู่กับคนแก่ไม่มีเวลาดูแล    จึงเกิดปัญหาสังคมตามมา

                "เราจึงไปดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไหนน่าสนใจก็จะพากันไปดู ไปเรียนรู้หลายๆ อย่าง หลังจากกลับมาเราก็มาประชุมว่าชุมชนบ้านเราทำอะไรได้บ้าง ซึ่งคนในชุมชนเริ่มหันมาสนใจดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาขึ้น และหารายได้ด้วยอาชีพเสริมทำโฮมสเตย์ เลี้ยงปลาในกระชัง ลดค่าใช้จ่ายด้วยการปลูกผักสวนครัวในกระถาง ทำบัญชีครัวเรือนเพื่อสำรวจรายได้กับค่าใช้จ่าย พร้อมกันกับการตั้งกลุ่มอาชีพ สร้างศูนย์เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกลุ่มออมทรัพย์ฯลฯ ผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือคนในชุมชนรู้รายรับรายจ่ายในครัวเรือนที่ชัดเจน และมีความตระหนักในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มากขึ้น เกิดการประหยัดและการออม และรายได้ต่อครอบครัวเพิ่มขึ้น"    ผู้ใหญ่บ้านระบุ

                 นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดกฎระเบียบกติกาชุมชน    และการใช้ทรัพยากรชุมชน   เช่น    กติกาการใช้ทรัพยากรป่าชายเลน    ต้องไม่ตัดในเชิงธุรกิจ   ตัด   1  ต้น   ปลูกทดแทน   5  ต้น    ดูแลเฝ้าระวังรักษาพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนไม่ให้มีการบุกรุกเพื่อให้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้ำ    มีการจัดระเบียบชายฝั่ง    แบ่งโซนผู้ประกอบการภายนอกกับชาวบ้านในพื้นที่อย่างชัดเจน    มีการจัดระเบียบการจอดเรือสปีดโบ๊ท    และช่วยกันทำความสะอาดชายหาดเดือนละครั้ง    เพื่อทำสภาพแวดล้อมของชุมชนสะอาดน่าอยู่    และน่ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น       ผลของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำให้เกิดการสานพลังสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งนี้กลับคืนมา พร้อมๆ กับการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน เพื่อให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านยามูและการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถดำเนินควบคู่กันไปอย่างสมดุล.

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม