แนะ พ่อแม่ต้องดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก

| |
อ่าน : 2,084

ที่มา: กรมอนามัย

แนะ พ่อแม่ต้องดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ พ่อแม่ต้องดูแลความสะอาดช่องปากเด็กอย่างสม่ำเสมอ เริ่มตั้งแต่ มีฟันซี่แรก เพื่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี ลดปัญหาฟันผุ

             นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัญหาโรคและความผิดปกติในช่องปากของ เด็กเล็ก ที่เด่นชัดที่สุดคือโรคฟันผุ ซึ่งพบได้ตั้งแต่อายุ 9 เดือน และผุมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 1 - 3 ขวบ จากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์สุขภาพช่องปากคนไทยครั้งล่าสุดปี 2555 พบว่าเด็กอายุ 3 ปี มีปัญหาฟันผุมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่เด็กมีปัญหาฟันผุแม้จะไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ก็ทำให้เด็กเจ็บปวดทรมาน เสียสุขภาพ และยังส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก และยังพบอีกว่าการมีฟันผุหลายซี่ในปากมีความสัมพันธ์กับภาวะแคระแกร็นของเด็ก การสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด

            นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า โรคฟันผุในเด็กเล็กเป็นปัญหาสุขภาพที่พ่อแม่ต้องใส่ใจและดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องไม่ละเลยการทำความสะอาดช่องปากให้เด็ก เริ่มตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น เพื่อให้เด็กเคยชิน เพราะการแปรงฟันมีความสำคัญมากและเป็นกลวิธีการส่งเสริมอนามัยช่องปากที่ดีที่สุด ในขณะที่เด็กเล็กส่วนใหญ่จะมีพ่อแม่ดูแลอยู่ที่บ้าน แต่เมื่อเด็กโตขึ้น จะได้รับการดูแลในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ดังนั้น ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนจึงมีส่วนสำคัญใน การจัดกิจกรรมส่งเสริมอนามัยช่องปากให้กับเด็ก โดยการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน จัดอาหารว่างที่เน้นผลไม้สดแทนขนมหวาน และช่วยเด็กเลิกขวดนม รวมทั้งขนมขบเคี้ยวที่ไม่จำเป็น ซึ่งการ ทำความสะอาดช่องปากเด็กแต่ละช่วงวัย จะมีวิธีการทำแตกต่างกัน เด็กอายุ 0 - 6 เดือน ที่ยังไม่มีฟันนั้น หากเด็กกินอาหารเสริมควรเช็ดทำความสะอาดช่องปากเด็กเป็นประจำวันละครั้ง หรือทุกครั้งเวลาอาบน้ำ เด็กอายุ 6-9 เดือน ซึ่งฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้น ควรเริ่มแปรงฟันให้เด็ก ใช้แปรงสีฟันอ่อนนุ่ม เพื่อให้เด็กเริ่มคุ้นเคยกับการแปรงฟัน ส่วนเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง ฟันกรามน้ำนมเริ่มขึ้น พ่อแม่สามารถแปรงฟันให้เด็ก เน้นด้านบดเคี้ยวของฟันกราม ทำเป็นประจำทุกเช้าและก่อนนอน ส่วนเด็กอายุ 2 ขวบครึ่ง – 3 ขวบ ฟันน้ำนมขึ้นครบ 20 ซี่ ต้องเริ่มฝึกให้เด็กแปรงเอง ทุกเช้าและก่อนนอน แต่ผู้ใหญ่ยังต้องช่วยแปรงฟันซ้ำให้เด็ก โดยเน้นให้อย่างน้อยวันละครั้ง เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถใช้มือแปรงฟันได้ดีจนกว่าอายุ 7 ปีขึ้นไป

             "ทั้งนี้ เทคนิคการทำความสะอาดช่องปากเด็ก ช่วงที่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้น แนะนำให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสุกอุ่นเช็ดทำความสะอาดลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ภายในปากให้ทั่ว อย่างน้อยวันละครั้ง เพื่อให้เด็กมีช่องปากสะอาด ป้องกันการเกิดฝ้าขาวที่ลิ้น เป็นการเตรียมเด็กให้คุ้นเคยกับการแปรงฟัน ซึ่งปัญหาลิ้นเป็นฝ้าขาว หากเป็นมากจะทำให้เด็กเจ็บลิ้นไม่อยากดูดนม ต้องป้องกันโดยให้เด็กดื่มน้ำตามหลังมื้อนม และเช็ดทำความสะอาดช่องปากเป็นประจำ หากจำเป็นต้องใช้ยารักษาอาการลิ้นเจ็บเป็นฝ้าขาว ให้ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนทุกครั้ง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม