รวมพลัง “ชาวปากนครบน” ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

| |
อ่าน : 2,708

   ที่มา: เว็บไซต์ ไอแอมพีอาร์

              รวมพลัง “ชาวปากนครบน” ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน thaihealth

แฟ้มภาพ  

                 สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับชาวบ้านตำบลปากนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   แก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุภายในชุมชน ด้วยการจัดทำโครงการ   "บ้านปากนครบนร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุ"   เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

                สันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรรสอุทิศ กล่าวว่า  บ้านปากนครบนมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อเข้าชุมชน 15   สาย   โดยถนนเส้นที่เป็นจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ   ถนนสายวัดโบสถ์ซึ่งมีโรงเรียนตั้งอยู่ 2 แห่ง คือ   โรงเรียนวัดหัวนอน   มีจุดเสี่ยงบนถนนเป็นทางโค้ง   พื้นผิวจราจรลาดเอียง   จำนวน   3   โค้งติดต่อกัน โรงเรียนท่านครญาณวโรรสอุทิศ   ซึ่งหน้าโรงเรียนมีสามแยกเป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย   ประกอบกับทางโรงเรียนเองก็เคยจัดทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุจนได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยบนท้องถนนมาแล้ว   แต่ยังเป็นการทำกันในเฉพาะโรงเรียน   จึงเห็นว่าน่าจะทำโครงการร่วมกับชุมชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น

               "กลุ่มเป้าหมายหลักของการดำเนินงานครั้งนี้คือ   ชาวบ้านหมู่   2   บ้านปากนครบน   ครู   นักเรียน   และบุคลากรของโรงเรียน   โดยจัดตั้งคณะทำงานตัวแทนจากภาคประชาชน   รวบรวมสถิติข้อมูล   ลงสำรวจพื้นที่วางแผนแก้ปัญหา    จากนั้นจึงจัดทำเวทีประชาคมคืนข้อมูลให้กับชุมชน   เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆ   เช่น   ติดป้ายคำเตือน   ตัดต้นไม้   ถางหญ้า   ปรับป้ายโฆษณาที่บดบัง   และใช้ประโยชน์จาก   วิทยุชุมชน  ที่ครอบคลุมพื้นที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ชุมชน   ขณะเดียวกันก็ยังมีคณะทำงานและอาสาเฝ้าระวังอุบัติเหตุหลังการปรับปรุงจุดเสี่ยง นอกจากการรณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่รถร่วมกับชุมชนแล้ว   ทาง อบต.ปากนคร   สนับสนุนด้วยการแจกหมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อีกด้วย"

                 พลังของชุมชนปากนครบนที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน   ควบคู่ไปกับการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย   ได้ส่งผลลัพธ์ให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ   ของชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง   จนเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ   ในการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยพลังของสมาชิกในชุมชนทุกคน 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม