Spark U 'เรียนรู้ชุมชนยั่งยืนทะเลคือชีวิต'

| |
อ่าน : 3,283

ที่มา : แฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute

ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute

Spark U \'เรียนรู้ชุมชนยั่งยืนทะเลคือชีวิต\' thaihealth

SparkUปลุกใจเมืองใต้ เปิดห้องเรียนที่ 2 "เรียนรู้ชุมชนยั่งยืนทะเลคือชีวิต"

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน ร่วมกับเครือข่าย จัดกระบวนการเรียนรู้คุณค่าของฐานทรัพยากรทางทะเล "เรียนรู้ชุมชนยั่งยืนทะเลคือชีวิต" ค่าย 2 วัน 1 คืน ผ่านห้องเรียนย่อย "เรียนรู้โลกบ้านฉัน" อย่าง ธรรมชาติเจ้าเอ๋ย, ชุมชนสร้างสรรค์, พระอาทิตย์ OK, เรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมดูหลำ, ปฏิบัติการการฟื้นฟูทะเลของชุมชนด้วยการทำอูหยำ(ปะการังเทียม) และเสพความสุนทรีย์ทางเสียงเพลงใน "ทอล์ค ดนตรี กวี ศิลป์" ฟังเพลงสบายๆ กับวงกอแลแฟมิลี่ ณ ชายหาดบ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

การเปิดห้องเรียนครั้งนี้หวังให้เยาวชนในเครือข่ายภาคใต้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความรู้สึกร่วมกันในการคุณค่าของฐานทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่กระบวนการคิดและการปฏิบัติการในเชิงรูปธรรมจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เราหวังว่าการมาเรียนรู้ร่วมกันจากความหลากหลายของแต่ละพื้นที่ ทำให้เห็นว่าสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นจากครั้งนี้จะมีผลส่งต่อไปยังชุมชน สังคม และโลกต่อจากนี้ไป

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน https://www.facebook.com/pro.chana/

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม