ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่อาหารปลอดภัย จ.กระบี่

| |
อ่าน : 2,131

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่อาหารปลอดภัย จ.กระบี่ thaihealth

จ.กระบี่ ดันโครงการผู้ผลิตพบผู้บริโภค สู่อาหารปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จัดทำ “โครงการสายใยสัมพันธ์ ผู้ผลิต-ผู้บริโภค” เพื่อสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย และเกิดการรวมตัวผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยหรือตลาดสีเขียวสำหรับคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ

น.ส.ศรัณรัตน์ ศรีโรจน์สุธา คณะทำงาน กล่าวว่า ที่มาของโครงการเกิดจากปกติแล้วครอบครัวในชุมชนเมืองจะไม่ค่อยทำอาหารรับประทาน นิยมเลือกซื้ออาหารตามตลาดทั้งที่ปรุงสำเร็จแล้ว และอีกส่วนหนึ่งก็จะเลือกซื้อเป็นวัตถุดิบต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารที่บ้าน ปัญหาก็คือวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จที่ซื้อไปนั้น ไม่ทราบแหล่งที่มา ไม่รู้ว่าผลิตขึ้นมาโดยใส่ใจเรื่องความสะอาดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งทำให้อาจได้รับสารเคมีหรือสารพิษตกค้าง เกิดสะสมในร่างกายนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ ชาวกระบี่ที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพ จึงได้ร่วมกันคิดหาทางที่จะเชื่อมความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของผู้บริโภคไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยโดยตรง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม