ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่อาหารปลอดภัย จ.กระบี่

| |
อ่าน : 2,313

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่อาหารปลอดภัย จ.กระบี่ thaihealth

จ.กระบี่ ดันโครงการผู้ผลิตพบผู้บริโภค สู่อาหารปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ จัดทำ “โครงการสายใยสัมพันธ์ ผู้ผลิต-ผู้บริโภค” เพื่อสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย และเกิดการรวมตัวผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยหรือตลาดสีเขียวสำหรับคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ

น.ส.ศรัณรัตน์ ศรีโรจน์สุธา คณะทำงาน กล่าวว่า ที่มาของโครงการเกิดจากปกติแล้วครอบครัวในชุมชนเมืองจะไม่ค่อยทำอาหารรับประทาน นิยมเลือกซื้ออาหารตามตลาดทั้งที่ปรุงสำเร็จแล้ว และอีกส่วนหนึ่งก็จะเลือกซื้อเป็นวัตถุดิบต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารที่บ้าน ปัญหาก็คือวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จที่ซื้อไปนั้น ไม่ทราบแหล่งที่มา ไม่รู้ว่าผลิตขึ้นมาโดยใส่ใจเรื่องความสะอาดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งทำให้อาจได้รับสารเคมีหรือสารพิษตกค้าง เกิดสะสมในร่างกายนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ ชาวกระบี่ที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพ จึงได้ร่วมกันคิดหาทางที่จะเชื่อมความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของผู้บริโภคไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยโดยตรง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม