'ธนาคารขยะบ้านเขาขาว' สร้างชุมชนสุขภาวะ

| |
อ่าน : 5,049

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net

\'ธนาคารขยะบ้านเขาขาว\' สร้างชุมชนสุขภาวะ thaihealth

“ธนาคารขยะบ้านเขาขาว” สร้างชุมชนสุขภาวะ ป้องกันปัญหาขยะ-สู้ภัยไข้เลือดออกด้วยพลังชุมชน

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ชุมชนบ้านเขาขาว ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดทำโครงการ "บ้านสะอาด ปลอดโรค ด้วยสองมือของชุมชน" ระดมพลังแก้ปัญหาการจัดการขยะ และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

ละเอียด พรายแพร้ว ประธาน อสม. ตำบลเขาคราม กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาชุมชนบ้านเขาขาวมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกจำนวนถึง 20 คน จัดได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงของการระบาดโรคไข้เลือดออกซึ่งมีพาหะเป็นยุงลาย เมื่อลงสำรวจพื้นที่ก็พบว่าแต่ละครอบครัวยังขาดความรู้ในการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง ประกอบกับมีพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง จนทำให้ขยะกลายเป็นที่วางไข่และขยายพันธุ์ของยุงลาย สมาชิกชุมชนแห่งนี้จึงร่วมกันคิดหาหนทางแก้ปัญหาเรื่องขยะไปพร้อมกันกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกและยุงลาย

"ที่ผ่านมาโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก เหตุหนึ่งมาจากพื้นที่ของเราอยู่ปลายๆ เขตพื้นที่ อบต. ทำให้การจัดเก็บขยะยังไม่ทั่วถึง ชุมชนของเราก็ต้องจัดการกันเองก่อน ก็เลยประชุมและตกลงกันว่าจะทำธนาคารขยะในหมู่บ้านของเราขึ้น โดยเดินทางไปเรียนรู้การคัดแยกขยะกับหน่วยงานเอกชน และนำความรู้มาถ่ายทอดกับสมาชิกในชุมชนถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง โดยธนาคารขยะจะเป็นตัวแทนรวบรวมขยะที่ได้นำไปขายให้เอกชน ซึ่งหลังจากเริ่มโครงการชาวบ้านร่วมมือดี มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ชุมชนสะอาดขึ้น ไม่มีใครทิ้งขยะข้างทางอีกแล้ว กำไรที่ได้รับจากการทำธนาคารก็จะนำไปพัฒนาหมู่บ้านและสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายฤดูร้อนของเด็กๆ" ละเมียดระบุ

ธนาคารขยะบ้านเขาขาวแม้จะเพิ่งเริ่มต้นดำเนินการ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของคนในชุมชนที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของสัญญาณการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงหันมาร่วมกันสกัดกั้นปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ชุมชนแห่งนี้กลับมาน่าอยู่ สะอาด และปลอดภัย ไม่มีการระบาดของยุงลายอีกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม