ชุมชนบางหมาก รวมพลังผลิต-บริโภคผักปลอดภัย

| |
อ่าน : 1,934

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net

ชุมชนบางหมาก รวมพลังผลิต-บริโภคผักปลอดภัย thaihealth

“ชุมชนบางหมาก” ร่วมพลังผลิตและบริโภคผักปลอดภัย สร้างสุขภาพดี-มีรายได้เสริม สานฝันชุมชนสุขภาวะยั่งยืน

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับชาวบ้านชุมชนบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จัดทำ โครงการ "ชุมชนร่วมใจผลิตและบริโภคผักปลอดภัยชุมชนบางหมาก" โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน หันมาปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนและในครัวเรือน ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้สมาชิกในชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว

สมภพ กล้าเวช ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนบางหมาก กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาชิกในชุมชนประสบปัญหาด้านสุขภาพจากการบริโภคพืชผักที่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ ทางการเกษตร จากการตรวจสอบพบว่ามีสารพิษตกค้างร่างกายจำนวนมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจาการบริโภคพืชผักและอาหารที่ไม่ปลอดภัย เพราะต้องหาซื้อจากตลาดทั่วไปไม่ไม่สามารถปลูกเองได้ และไม่ทราบแหล่งผลิตและวิธีการผลิตที่ชัดเจน จึงได้วางแผนร่วมกันในการปลูกผักเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้มีผักปลอดภัยไว้บริโภค โดยต่อยอดจากทุนที่ได้จากโครงการประชารัฐ มีการอบรมการปลูกผัก และสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกผักสลัดแบบไฮโดรโพนิกส์ ในพื้นที่ของสำนักงานกองทุนชุมชนบางหมาก ซึ่งจะสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลตั้งแต่การผลิตและจำหน่าย

"ผักที่ปลูกเราได้บริโภคกันเองในหมู่สมาชิก เหลือก็ส่งไปขาย สมาชิกที่รับผักเราไปในราคาต้นทุน กิโลกรัมละ 70-75 บาท เวลาไปขายแบ่งขายเป็นกำๆ ละ 20 บาท ก็พอมีกำไรเหลืออยู่บ้าง อย่างน้อยสมาชิกของเรามีผักปลอดภัยไว้กินเอง แทนที่เราจะต้องจ่ายเงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลเพราะเจ็บป่วย และเราพยายามกระตุ้นสมาชิกให้ปลูกผักกันทุกครอบครัว เพราะนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย" ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนบางหมาก กล่าว

ชุมชนบางหมากเขตเทศบาลเมืองชุมพร จึงเป็นอีกชุมชนหนึ่ง ที่สามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการผลิตและบริโภคที่ปลอดภัยขึ้นในชุมชน ด้วยการสร้างความตระหนัก และขยายผลการปลูกผักปลอดภัยไปสู่ครัวเรือนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ป้องกันโรคหัวใจ  Dr.Yahya Baba  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สอนมือใหม่ซ่อมจักรยาน โครงการจักรยานรีไซเคิล เมืองจักรยาน bike to work  บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  เวชศาสตร์ชะลอวัย  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน  โทษฝ่าฝืนขายบุหรี่  ผลการดำเนินงาน  วันนัดพบผู้สูงวัย ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ  โรคจากสัตว์  กีฬาฟุตบอล  ความปลอดภัยผู้หญิงตั้งท้อง  ท้องอืด ท้องเฟ้อ โรคระบบทางเดินอาหาร พฤติกรรม การรับประทานอาหาร  แรงบันดาลใจในการเอาชนะใจตน  SOOK Shop  สถิติการดื่ม  ยั่งยืน  น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์  คอเลสเตอรอลสูง  จังหวัดสตูล