ถ้าตั้งใจ (คุณ) ก็หยุดเมาได้

| |
อ่าน : 3,329

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ถ้าตั้งใจ (คุณ) ก็หยุดเมาได้ thaihealth

"ความตั้งใจ" เป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ให้ดำเนินไปถึงเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การทำตามความฝัน การทุ่มเทแรงกาย-ใจเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงความตั้งใจเพื่อปรับเปลี่ยนจากพฤติกรรมที่เคยชินให้กลายเป็นพฤติกรรมที่ทำดี พฤติกรรมที่เคยชินจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำดีในที่นี้หมายถึง การเปลี่ยนจากการตั้งวงยกเหล้า...เป็นการตั้งวงงดเหล้า

ช่วงเข้าพรรษา ในปีนี้ถือได้ว่ามีการขยายวงงดเหล้าในช่วงเวลาดังกล่าวให้กว้างขึ้น เพราะได้มีการเปิดตัวชมรมคนหัวใจเพชร (คนเลิกเหล้านักรณรงค์) ไว้ในงาน "สืบสานพระราชปณิธาน...ทำดี ถวายพ่อ คำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ถ้าตั้งใจ (คุณ) ก็หยุดเมาได้ thaihealth

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาลรองผู้จัดการกองทุน สสส. เล่าถึงแนวทางการขับเคลื่อนของการร่วมรณรงค์กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งย่างเข้าสู่ปีที่ 15 ปีแล้วว่า การดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษาต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมากมายร่วมสร้างสังคมดีให้เกิดขึ้น จากการทำงานที่ผ่านมาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ห้วงเวลา ได้แก่ 1) ชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ในช่วงปีแรกๆ มีผู้ดื่มสุราร่วมโครงการเพียงร้อยละ 40 และในช่วง 2-3 ปี หลัง มีจำนวนผู้ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 70-80 2) ชวนงดให้ครบพรรษา จากในช่วงแรกที่ผู้ร่วมโครงการสามารถเลิกได้ครบพรรษามีเพียงร้อยละ 20 ในปีหลังๆ จึงสามารถพัฒนาเป็นจำนวนถึงร้อยละ 40 หรือครึ่งหนึ่งได้ และ 3) ชวนงดต่อหลังออกพรรษา จากการทำงานพบว่าเกิดข้อดีมากมายจากการงดเหล้า ดังนั้น สสส. และภาคีเครือข่ายจึงสนับสนุนให้เกิดการงดเหล้าตลอดชีวิต โดยการจัดตั้งชมรมคนหัวใจหิน (กลุ่มคนที่เลิกเหล้าครบพรรษา) ชมรมคนหัวใจเพชร (กลุ่มคนที่เลิกเหล้า 3 ปีขึ้นไป) ซึ่งจากการสอบถามแนวโน้มการดื่มหลังออกพรรษา พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจงดดื่มหลังจากออกพรรษา มีผู้ตั้งใจจะงด/ลดให้น้อยลงถึงร้อยละ 60.5 ตั้งใจจะเลิกไปเลยร้อยละ 13 ขณะที่ร้อยละ 26.1 จะกลับมาดื่มอีก (เฉลี่ยภายใน 10 วัน)

ถ้าตั้งใจ (คุณ) ก็หยุดเมาได้ thaihealth

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการ สคล. อธิบายว่า การทำงานในปีนี้เน้นความร่วมมือจากภาคชุมชน อำเภอและจังหวัด เนื่องจากเราเชื่อว่าพลังคนที่มีประสบการณ์ ลด ละ เลิก ได้จริงมีอยู่ในทุกชุมชน กลุ่มคนเหล่านี้จะรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริง ของคนดื่มผ่านประสบการณ์ของตน จึงทำให้คำพูด คำแนะนำ ช่วย ชม เชียร์ เชิญชวน หรือ ให้กำลังใจมีน้ำหนักมากขึ้น สามารถรณรงค์ได้อย่างกว้างขวาง พูดคุยกับชุมชนในการจัดงานต่างๆ โดยปราศจากเหล้าเบียร์ได้ดี ซึ่งที่ผ่านมา สสส. เป็นกองทุนสนับสนุนโครงการ ในทุกๆ ปี เราจะเห็นสปอตโฆษณารณรงค์ตามธีมต่างๆ ที่ช่วยสร้างการรับรู้และเข้าถึงกิจกรรมในวงกว้าง แน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของกิจกรรมคือการเพิ่มจำนวนผู้งดเหล้าครบพรรษา-งดหลัง ออกพรรษา-งดตลอดชีวิตให้มากขึ้น

ในปีนี้จึงได้มีการเปิดตัวนักรณรงค์ จิตอาสาคนหัวใจเพชร (นักรณรงค์เลิกเหล้า) รุ่นที่ 1 ซึ่งกระจายครอบคลุมในพื้นที่ทุกจังหวัด เพื่ออาสามาช่วยเหลือให้กำลังใจคนที่ตั้งใจเลิกเหล้าให้ทำได้สำเร็จ ซึ่งนอกจากการลงลึกในระดับชุมชนแล้วยังมีความพิเศษอยู่ที่การดึงพลังใจ พลังความดีเข้ามาร่วมในกิจกรรมงดเหล้า เพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เชื่อว่ากิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้จะมีนักต่อยอดความดีเข้าร่วมโครงการมากกว่าปีก่อนอย่างแน่นอน

ถ้าตั้งใจ (คุณ) ก็หยุดเมาได้ thaihealth

นายศรีวิชัย ทรงสุวรรณ ประธานชมรมคนหัวใจเพชรและแกนนำระดับภาค 9 ภาค ผู้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จากพระราชกระแสรับสั่งที่พระองค์ทรงแนะนำให้ไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี เล่าว่า บุคคลต้นแบบของหัวใจอาสาของคนไทยคือ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชจริยวัตรที่น่ายกย่อง ผ่านการทรงงานอย่างเสียสละ มิหวาดหวั่นต่ออุปสรรค แดด ลด ฝน ความลำบาก หรือความแห้งแล้ง เพื่อให้พสกนิกรในผืนแผ่นดินไทยอยู่ดีกินดี

ถ้าตั้งใจ (คุณ) ก็หยุดเมาได้ thaihealth

ประธานชมรมคนหัวใจเพชรและแกนนำระดับภาค 9 ภาค ย้อนอดีตให้ทราบว่า ตนดื่มเหล้าตั้งแต่จบชั้น ป.4 แล้วออกมาทำงานรับจ้าง ด้วยความที่มีคนในครอบครัวดื่มเหล้าบวกกับได้รับความเชื่อผิดๆ ว่า "ดื่มเหล้าแล้วจะไม่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน" จึงทำให้เหล้ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน หลังจากนั้นเมื่อได้ไปศึกษาต่อตามพระราชกระแสรับสั่ง ก็เริ่มห่างจากเพื่อนกลุ่มเดิมและค่อยๆ ลดปริมาณการดื่ม ด้วยความตั้งใจจะเรียนให้จบจึงตัดสินใจเลิกดื่มตั้งแต่ตอนอายุ 28 ปี พอเลิกได้ก็ทำให้สุขภาพดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น จากที่เคยทุ่มรายรับทั้งหมดไปกับเหล้าก็เปลี่ยนไปใช้กับค่าอุปกรณ์การเรียนแทน

ความตั้งใจทำความดีในทุกรูปแบบตามกำลัง จึงเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานรณรงค์งดเหล้า เพื่อให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคมที่ดี จึงขอให้ทุกคนจดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่า การดื่มเหล้า ไม่ใช่เพียงการทำผิดศีลข้อ 5 เพียงอย่างเดียว แต่ เมื่อตราบใดที่เรายังเลิกดื่มเหล้าไม่ได้ ก็สามารถทำผิดศีลอีก 4 ข้อตามมาด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม