ใช้ยาปลอดภัยยึดหลัก 5 ถูก

| |
อ่าน : 5,094

ที่มา : เดลินิวส์

ใช้ยาปลอดภัยยึดหลัก 5 ถูก thaihealth

แฟ้มภาพ

สร้างความเข้าใจการใช้ยาให้ถูกต้องและปลอดภัย สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม แสดงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชน จัดกิจกรรม "สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560" ให้ความรู้ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพด้วยการให้คำแนะนำ ตัดสินใจ คัดกรอง ส่งต่อและดูแลโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จทรงเปิดงาน พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย การสาธิตการตรวจสอบหาสาร สเตียรอยด์ที่ปนเปื้อนในยาสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อ เร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี  นายกสภาเภสัชกรรม เผยว่า ปัจจุบันประชาชนได้มีการนำยาสมุนไพรมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษามากขึ้น โดยมีความเชื่อที่ว่าสมุนไพรมาจากธรรมชาติ ดีต่อร่าง กาย ไม่ตกค้าง และไม่ก่อให้เกิดพิษ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาสมุน ไพร มีทั้งประโยชน์ในการรักษาโรค แต่ก็อาจก่อให้เกิดโทษได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ถูกกับอาการ ไม่ถูกกับโรค หรือปริมาณขนาดที่ใช้ไม่เหมาะสม  อาจเกิดอันตรายที่คาดไม่ถึงไดเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา ผู้ใช้ยาควรยึดหลัก 5 ถูกคือ ถูกคน, ถูกโรค, ถูกขนาด, ถูกวิธี และ กับถูกเวลา

สำหรับข้อควรปฏิบัติก่อนใช้ยาหรือยาสมุนไพรต้องอ่านฉลาก ยาให้เข้าใจ อ่านให้ละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อการใช้ยาได้ถูกต้อง สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ควรแจ้งข้อมูลให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เพราะยาแผนปัจจุบันกับยาสมุนไพรบางชนิดอาจ ไปออกฤทธิ์ขัดกันหรือเสริมฤทธิ์กัน ส่ง ผลให้เกิดการเพิ่มหรือลดผลของการ รักษา ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต หรือไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  ชุดปฏิทินไดอารี่  วัดเขาวง  คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  น้ำยาฆ่าเชื้อ  รับการรักษา  เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน  ป่วยเรื้อรัง  เพศศึกษา  บุคคล  ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  โครงการ ทำ - มะ 2600 ปีแห่งการตื่น 26 วันเปลี่ยนชีวิต  พัฒนา ตำบลสุขภาวะ บ้านเมือง อาเซียน ประชาชน  คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด 0-5 ปี สำหรับผู้ปกครอง  อาการสูญเสียการทรงตัว  เปล่งเสียง  วัยเกษียณ  จิต  นึกศึกษา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สุขสาระ เรื่องจากทางบ้าน แม่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม