เครือข่ายเภสัช วอน สธ. คลอดกฏกระทรวงคุมเข้มร้านขายยา

โดย
| |
อ่าน : 2,831

เครือข่ายเภสัช ฯ พบ “วิทยา” เร่งคลอดกฎกระทรวงคุมเข้มร้านขายยา ส่งเสริม ให้มีเภสัชฯ ประจำร้าน

เครือข่ายเภสัช วอน สธ. คลอดกฏกระทรวงคุมเข้มร้านขายยา

ภก.ณรงค์ชัย จันทร์พรผู้ประสานงานเครือข่ายส่งเสริมให้เภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาตลอดเวลาการทำการ กล่าวในระหว่างการเดินทางมายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า การมายื่นจดหมายถึง รมว.สธ. ครั้งนี้ทางเครือข่ายฯ เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ดำเนินโครงการผู้บริโภคปลอดภัย เภสัชกรไทยไม่แขวนป้าย แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) สมาคมเภสัชกรชุมชน (ประเทศไทย) สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาเภสัชกรรม เพื่อเรียกร้องให้ รมว.สธ.เร่งรัดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ยา ฉบับปัจจุบันที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2529ว่า ร้านยาต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลาที่เปิดทำการ เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการใช้ยา อาทิ การใช้ยาอันตราย การแพ้ยา การกินยาเสตียรอยด์ ซึ่งที่ผ่านมาเกี่ยวกับการมีเภสัชกรประจำรานขายยาฯ นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เคยได้สำรวจมาแล้วว่า ร้านขายยากว่า 80% ไม่มีเภสัชกรประจำร้าน

“นอกจากเรื่องการคุมเข้มเรื่องเภสัชกรประจำร้านแล้ว ยังมีเรื่องของการเร่งรัดการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการคุมเข้มการซื้อขายยา ในร้านในฐานะสถานประกอบวิชาชีพการขายยา เช่น การติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย การรายงานสถานการณ์ยา การร่วมพิจารณาอาการของผู้ป่วย รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคยาของผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในเรื่องการใช้ยาเกดินความจำเป็นยาเหลือใช้ของประชาชน ที่สำคัญอาจไม่ต้องมาแก้ปัญหาที่ปลายทางเหมือนกับกรณีไข่แลกยาในขณะนี้ด้วย” ภก.ณรงค์ชัย กล่าว

ด้าน ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ อุปนายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ร้านขายยากว่า 20,000 แห่ง มีร้านที่มีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลาทำการแค่ไม่เกิน 2,500 แห่ง อีก 8,000 แห่ง มีการแขวนป้ายไว้ว่ามีเภสัชประจำร้าน แต่ตัวเภสัชไม่อยู่ โดยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทางสภาก็มีการคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยหากพบว่า ใน 1 ปี ร้านขายยาใดไม่มีเภสัชฯ โดยดำเนินการไปแล้วกว่า 300-400 ราย ประจำร้านต่อเนื่อง 3-4 ครั้ง ก็จะดำเนินการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลา 1 ปี และหากทำซ้ำก็จะเพิกถอนใบอนุญาต แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีรายใดถูกเพิกถอน อย่างไรก็ตาม อยากให้ รมว.สธ.ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นผลต่อผู้บริโภคโดยตรง

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม