โชว์ต้นแบบ 9 โรงเรียน 'เด็กไทย' ดูดี-มีพลานามัย

| |
อ่าน : 5,148

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

โชว์ต้นแบบ 9 โรงเรียน \\\'เด็กไทย\\\' ดูดี-มีพลานามัย thaihealth

แฟ้มภาพ

"โรคอ้วนในเด็ก" ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดการดูแลที่ดีทางด้านโภชนาการ รวมถึงค่านิยมผิดๆ ของผู้ใหญ่ที่มักจะมองว่าเด็กอ้วนเป็นคนน่ารักและอุดมสมบูรณ์ ทั้งที่ความจริงแล้ว สิ่งเหล่านี้จะสร้างปัญหาสุขภาพต่างๆ มากมายให้พวกเขาในอนาคต นอกจากร่างกายที่ใหญ่โตผิดสัดส่วนแล้ว ยังเป็นบ่อเกิดของโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงเกิดประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วนอย่างจริงจัง ผ่านโครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน ภายใต้เวทีสัมมนาวิชาการผู้นำสุขภาพ 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นที่โรงแรมเอเชีย ย่านราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ หัวหน้าโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ  สสส. กล่าวว่า ปัญหาโรคอ้วนของเด็กกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกในศตวรรษที่ 21 สำหรับประเทศไทย เด็กวัยเรียนและในเขตกรุงเทพฯ พบโรคอ้วนในอัตราสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคต่างๆ ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่นิยมกินอาหารพลังงานสูง รสหวาน มัน เค็ม เช่น ไก่ทอด ไส้กรอก ขนมเค้ก ขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม น้ำหวาน ฯลฯ ขณะเดียวกันมีการบริโภคผัก-ผลไม้น้อย และขาดการออกกำลังกาย ส่งผลให้เด็กมีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

"จากการสำรวจนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลายโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2558 พบว่าเด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วนร้อยละ 21 ขณะที่ทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ 12 อีกทั้งยังพบมีไขมันในเลือดสูงถึงร้อยละ 66 ความดันโลหิตสูงร้อยละ 30 น้ำตาลในเลือดระดับเริ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และลักษณะปื้นดำที่คอเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคเบาหวานร้อยละ 10 ซึ่งภาวะความอ้วน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สะสมตั้งแต่วัยเด็ก และทำให้เป็นโรคร้ายในอนาคตทั้งสิ้น"

หัวหน้าโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย กล่าวว่า จากนั้นเราจึงทำนโยบายจัดการเชิงโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในด้านอาหารและออกกำลังกายให้โรงเรียน 9 แห่งทดลอง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง, โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก, โรงเรียนอนุบาลสามเสน, โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์, โรงเรียนพญาไท รวมทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสามเสน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการสร้างต้นแบบของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เป็นแกนนำ โดยมีกิจกรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ควบคุมอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 4 รายการ ได้แก่ อาหารทอด ไส้กรอก เบเกอรี่ เครื่องดื่มเติมน้ำตาลปริมาณสูง และสนับสนุนให้บริโภคผัก-ผลไม้เพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ปริมาณเหมาะสม และสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งมั่นใจว่าเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเหล่านี้จะมีสุขภาวะที่ดีขึ้น น้ำหนักตัวจะลดลงตามลำดับ

โชว์ต้นแบบ 9 โรงเรียน \\'เด็กไทย\\' ดูดี-มีพลานามัย thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวเสริมว่า จากผลการสำรวจสถานการณ์อัตราชุกของผู้มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในปี 2558 โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุตั้งแต่ 5-14 ปี ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กวัยเรียน ร้อยละ 12.5 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ซึ่งภาวะดังกล่าวล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยสำคัญทั้งในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการจัดการสภาพแวดล้อมด้านอาหารในโรงเรียน

โดยโครงการสำรวจสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประถมศึกษาในปี 2557 พบว่าเด็กวัยเรียนดื่มน้ำหวาน 1 แก้วต่อวัน ถึงร้อยละ 48.8 และซื้อขนมกรุบกรอบ/ขนมขบเคี้ยวนอกโรงเรียน อย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 42.7 ขณะเดียวกันยังพบว่าร้อยละ 57.9 ของโรงเรียนที่สำรวจมีร้านค้าขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมที่จำหน่ายอยู่บริเวณรอบรั้วโรงเรียนจำนวน 1-2 ร้านค้า ซึ่งอาหารหน้าโรงเรียนที่เด็กวัยเรียนนิยมซื้อมาบริโภค ส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ได้แก่ ลูกชิ้นปิ้งหรือทอด ไอศกรีม ขนมหวาน เนื้อสัตว์ทอดหรือย่าง และไส้กรอก เป็นต้น

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.กล่าวต่อว่า ยังพบว่าเด็กไทยยังกินผักและผลไม้น้อยกว่าครึ่งของคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ซึ่งแนะนำให้บริโภคผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม รวมถึงขาดการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอต่อสุขภาพ โดยพบพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary) คือการนั่งนิ่งอยู่กับที่ถึงวันละ 13.08 ชั่วโมง มีพฤติกรรมติดจอ 3.09 ชั่วโมง ขณะที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้เด็กๆ มีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงหนักวันละ 60 นาที

"สาเหตุเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของการเกิดภาวะอ้วนในเด็กที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สสส.จึงร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหา โดยตั้งเป้าภายในปี 2562 จะสามารถลดจำนวนผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กให้น้อยกว่าร้อยละ 10" ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.กล่าว

ด้าน นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เผยว่า ทางโรงเรียนมีมาตรการลดอ้วนในเด็กนักเรียนด้วยวิธีขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการไม่ขายอาหารทอดในโรงเรียน เช่น ไส้กรอกทอด ให้เปลี่ยนมาเป็นไส้กรอกย่างแทน รวมถึงปลูกฝังความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ทำให้เด็กรู้จักควบคุมความอยาก ซึ่งจะทำให้มีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง

ที่สำคัญทางโรงเรียนจะปลูกฝังให้เด็กออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน และในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และส่งเสริมให้เด็กใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟต์ โดยครูก็ต้องใช้บันไดเป็นแบบอย่างให้เด็กดูด้วย นอกจากนี้ ทางโรงเรียนจะมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีเข้ามาตรวจเลือด เช็กสุขภาพของเด็ก เพื่อเป็นการดูแล ป้องกันแก้ไขการเกิดโรคต่างๆ แก่นักเรียน

เชื่อว่านโยบายเหล่านี้หากมีการสร้างค่านิยมและผลักดันให้เกิดขึ้นทุกโรงเรียนทั่วไทย ก็มั่นใจว่าจะลดปริมาณของเด็กอ้วน และบ่อเกิดของโรค NCDs ในอนาคตได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ  ผลไม้สด  ประพฤติความดี  มะเร็งเต้านม  การเสนอโครงการออนไลน์  ทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน  งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  ศูนย์แก้ไขปัญหาภัยภิบัติภาคประชาชน  เข้าพรรษา กุศล  ปัญหาชุมชน  โอท็อป  สุขภาพสมอง  การประชุมธุรกิจเพื่อสังคม  ภูมิต้านทานต่ำ  พฤกษเคมี  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  พลังผู้บริโภคสีเขียว  ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา  ทักษะการเรียนรู้  ชูชาติ บำรุง