'กะเหรี่ยงบ้านพะกา' ร่วมใจลดขยะชุมชน

| |
อ่าน : 3,644

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ gotoknow.org

\'กะเหรี่ยงบ้านพะกา\' ร่วมใจลดขยะชุมชน thaihealth

'กะเหรี่ยงบ้านพะกา'ร่วมมือ-ร่วมใจปรับพฤติกรรมใหม่ลดขยะในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.60 นายสุธี คีรีพงษ์พัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านพะกา ชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ต.ด่านแม่ละเมาอ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า ชุมชนบ้านพะกา มีขนาดย่อมๆ ประชากร 558 คน 137 ครัวเรือน ที่นี่ถือเป็นชุมชนกะเหรี่ยงสมัยใหม่ ล่าสุดพบปัญหาขยะ ที่สร้างความสกปรกแก่ชุมชนและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพด้วย จากการสำรวจข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน พบว่าสารเคมีตกค้างในเลือดมากถึง 18 คนจาก 20 คนที่สุ่มตรวจ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากขยะอันตรายจากภาคเกษตรกรรมที่ถูกทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางทั้งพื้นดินและลำห้วย แล้วย้อนกลับหาชาวบ้านทั้งการสัมผัสการบริโภค ทำให้ชาวบ้านเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

\'กะเหรี่ยงบ้านพะกา\' ร่วมใจลดขยะชุมชน thaihealth

กระทั่งปี 2559 หน่วยจัดการร่วมสำนักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ.ตาก ได้ลงพื้นที่ชักชวนชุมชนเข้าร่วมโครงการ "6 ประเด็นสร้างสุขล้น คนเมืองตาก" การจัดการขยะในชุมชนเป็นหนึ่งในหัวข้อโครงการ  โดยครั้งแรกที่ช่วยกันจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน ได้ขยะมากถึง 1 ตัน ปัจจุบันขยะลดลงไปแทบไม่มีแล้ว และขยะในครัวเรือนเฉลี่ยมากถึงเดือนละ 14 กิโลกรัม ปัจจุบันมีชาวบ้านให้ความร่วมมือคัดแยกขยะแล้วกว่า 70% ซึ่งเป้าหมายของเรา คือลดปริมาณขยะให้ได้ 50% เป็นอย่างน้อย

ด้าน นายประสงค์ หินฝนทอง ส.อบต.ด่านแม่ละเมา กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องของตำบล ในการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เรามีตลาดมูเซอ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่แวะเวียนมาจับจ่ายทำให้มีขยะมากถึง 2 ตันต่อวัน ซึ่งจะต้องมีระบบการจัดการขยะที่ดีต่อไป นอกจากนี้แล้วเรายังได้เสนอแผนการจัดการขยะเข้าไปในโครงการของ สปสช. และอบต. เพื่อต่อยอดจากโครงการนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม