คนบ้านหม้อทำบุญด้วยขยะ

| |
อ่าน : 3,019

ที่มา : เฟสบุ๊กสุขภาวะชุมชน

คนบ้านหม้อทำบุญด้วยขยะ thaihealth

ชาวบ้านหม้อ จ.เพชรบุรี จัดการขยะอย่างยั่งยืน

พื้นที่ที่มีความเจริญระดับ ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี กลับไม่เห็นขยะเกลื่อนกลาดขวางตาเลย นั่นเพราะประชาชนทุกคนต่างรู้อยู่ในสํานึกว่าการจัดการขยะเป็นหน้าที่ ทุกคนเข้าใจร่วมกันว่าต้องร่วมมือกัน เพราะทาง อบต. ไม่มีที่ทิ้งขยะ ต้องไปทิ้งที่อื่น ทําให้ต้องเสียงบประมาณ ทั้งค่ารถขยะ ค่านํ้ามัน

หลังจากเริ่มคัดแยกขยะ ชมรมผู้สูงอายุก็เริ่มต่อยอดด้วยการจัดทอดผ้าป่าขยะ โดยใช้งบประมาณของ อบต.บ้านหม้อ ปีหนึ่งจะจัดกิจกรรม 3 ครั้ง คือ วันผู้สูงอายุ วันแม่ และวันพ่อ โดยจะให้ผู้สูงอายุถือถุงขยะรีไซเคิล คนละ 1 ถุง มาทําบุญ วันทําบุญจะมีการตัดกิ่งมะขามเปรี้ยว เอาขวดมาแขวน เอาผ้าอาบนํ้าฝนมาคลุมกิ่งไว้ และให้คณะผู้สูงอายุถวายขยะแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทําพิธีให้ศีลให้พร แล้วคืนขยะให้ชมรมผู้สูงอายุ ในวันนั้นจะเชิญร้านขายขยะทั้ง 5 แห่ง มาร่วมประมูล เพื่อความเป็นธรรมจึงชั่งนํ้าหนักขยะก่อนประมูล สบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รายได้จากการขายขยะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม