คนบ้านหม้อทำบุญด้วยขยะ

| |
อ่าน : 3,300

ที่มา : เฟสบุ๊กสุขภาวะชุมชน

คนบ้านหม้อทำบุญด้วยขยะ thaihealth

ชาวบ้านหม้อ จ.เพชรบุรี จัดการขยะอย่างยั่งยืน

พื้นที่ที่มีความเจริญระดับ ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี กลับไม่เห็นขยะเกลื่อนกลาดขวางตาเลย นั่นเพราะประชาชนทุกคนต่างรู้อยู่ในสํานึกว่าการจัดการขยะเป็นหน้าที่ ทุกคนเข้าใจร่วมกันว่าต้องร่วมมือกัน เพราะทาง อบต. ไม่มีที่ทิ้งขยะ ต้องไปทิ้งที่อื่น ทําให้ต้องเสียงบประมาณ ทั้งค่ารถขยะ ค่านํ้ามัน

หลังจากเริ่มคัดแยกขยะ ชมรมผู้สูงอายุก็เริ่มต่อยอดด้วยการจัดทอดผ้าป่าขยะ โดยใช้งบประมาณของ อบต.บ้านหม้อ ปีหนึ่งจะจัดกิจกรรม 3 ครั้ง คือ วันผู้สูงอายุ วันแม่ และวันพ่อ โดยจะให้ผู้สูงอายุถือถุงขยะรีไซเคิล คนละ 1 ถุง มาทําบุญ วันทําบุญจะมีการตัดกิ่งมะขามเปรี้ยว เอาขวดมาแขวน เอาผ้าอาบนํ้าฝนมาคลุมกิ่งไว้ และให้คณะผู้สูงอายุถวายขยะแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทําพิธีให้ศีลให้พร แล้วคืนขยะให้ชมรมผู้สูงอายุ ในวันนั้นจะเชิญร้านขายขยะทั้ง 5 แห่ง มาร่วมประมูล เพื่อความเป็นธรรมจึงชั่งนํ้าหนักขยะก่อนประมูล สบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รายได้จากการขายขยะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม